Proactive risk management: limiting in-company damage and loss events

Risico-engineeringsacties vergroten de waarschijnlijkheid dat een schade of verlies beperkt wordt en dat de mate van schade of verlies tijdens een noodsituatie ingeperkt kan worden. Dat geldt op vergelijkbare wijze voor belangrijke bouwprojecten en zwaar transport. HDI brengt die risicoklasse-overstijgende activiteiten samen onder de naam HDI Risk Consulting.


Dienstenaanbod in het kort

HDI Risk Consulting

HDI Risk Consulting biedt ondernemingen wereldwijd toegang tot meer dan 180 ingenieurs en specialisten werkzaam in onder meer elektrotechniek, bouw, werktuigbouw en autofabricage. Op basis van de specifieke bedrijfsbehoeften worden ondernemingen bijgestaan in het identificeren en beoordelen van schade-risico's en het invoeren van plannen ter voorkoming van schade.  HDI Risk Consulting is actief in de diverse verzekeringscaterorien.

 • Inspecties
 • Uitvoeren van risico-, zwakte- en inkomensverliesanalyses en assistentie bij de ontwikkeling van brandbeveiligingsplannen.
 • Advisering en ondersteuning bij risicobeperkende acties.
 • Training om de interne operationele veiligheids- en beveiligingsnormen te verbeteren.
 • Advisering over noodplannen  en assistentie bij het ontwikkelenvan noodplannen die als doel hebben om de gevolgen van schade te minimaliseren.
 • Ondersteuning m.b.t. schade preventie op locatie voor installatie- en bouwprojecten.
 • Risico-inspecties van technische faciliteiten en systemen, met name voor conventionele en hernieuwbare stroomopwekking.
 • Risicodialoog op basis van de expertise en de ervaring van een industriële verzekeraar.
 • Live volgen van ladingen met behulp van een wereldwijd risico-engineeringssysteem.
 • Ontwikkelen van met veiligheid en beveiliging samenhangende strategieën om voor schadevrije afhandeling van ladingen te zorgen.
 • Training in diverse aan logistiek gerelateerde disciplines, zoals verpakkingstechnologie en ladingzekering.
 • Assistentie bij het organiseren van multimodale ladingen, bijvoorbeeld routeplanning.
 • Assistentie bij koelketenrisico's, met name als het om geneesmiddelen gaat (GDP).
 • Beoordelen en verbeteren van opslag- en leveringsvoorwaarden in automotive logistiek.
 • Analyse van en acties in reactie op de risico's van natuurgevaren (NatCat) langs mondiale toeleveringsketens.
 • Risico- en veiligheidsinventarisatie van wagenparken en ontwikkeling van specifieke risico preventieplannen.
 • (Chauffeurs)presentaties en periodieke verstrekking van informatiekaarten om meer risico- en kostenbewustwording te creëren.
 • Technische en organisatorische advisering op het gebied van bijvoorbeeld verkeers- en inbraakveiligheid.

Waarom kiezen voor HDI Risk Consulting?

Een vanuit 21 landen opererend netwerk biedt wereldwijd ondersteuning voor schade preventie

Op basis van risicoanalyses assisteren risico-engineers wereldwijd met de invoering van plannen ter voorkoming van schade en verlies en met de introductie van risicobeheersystemen.

Ondersteuning bij NatCat, inbraak/diefstal, bedrijfsonderbreking

In reactie op vragen over natuurgevaren voeren risico-engineers wereldwijd specifieke gevarenanalyses uit en kunnen de kans op potentieel gevaar en de daarmee gepaard gaande risico's beoordelen.

Veiligheid en beveiliging hebben prioriteit

Specialisten voeren zwakteanalyses uit, ontwikkelen specifieke beschermingsstrategieën en bieden professioneel advies aan  m.b.t. bescherming tegen zaakschade na schadegevallen.

Onderzoek productieprocessen en toeleveringsketens

Bedrijfsonderbrekingen en toeleveringsketens worden geanalyseerd. Aan de hand van de bevindingen worden risico's vastgesteld, beperkt en eventueel resterende risico's kunnen worden overgedragen door middel van verzekering.

Ondersteuning van bouwplanning

Tijdens nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten krijgen uitvoerders en planners ondersteuning bij projectplanning en bij afstemming met vergunningverlenende instanties.

Vroege vaststelling van technische defecten

Risico-engineers voeren statustesten uit, bijvoorbeeld op  machines en technische systemen, om tijdig mogelijke defecten te ontdekken en schade te voorkomen.


Tip van onze experts

Actuele overzichten op elk moment dankzij GREEN

Dankzij ons webgebaseerde GREEN (Global Risk Engineering Extranet)-platform hebben klanten een voortdurend geactualiseerd overzicht van de risicosituaties op al hun locaties.