Industrial property insurance from HDI Global

De Brand- en Bedrijfsschadeverzekering van HDI biedt dekking tegen verlies van of schade aan bedrijfseigendommen en de daaruit voortvloeiende bedrijfsonderbreking. De lokale dekking kan worden uitgebreid naar een wereldwijde, binnen het raamwerk van onze internationale verzekeringsprogramma's, die tevens dekking kunnen bieden voor natuurrampen. HDI Risk Consulting biedt pragmatische oplossingen om risico's te verminderen en schade te voorkomen.

Onze schadebehandelaars zorgen er bij schade voor dat de noodzakelijke beslissingen snel worden genomen. Er wordt ook direct actie ondernomen om het productievermogen van de getroffen onderneming te beschermen en gevolgschades te beperken.


De verzekering in het kort

De Brand- en bedrijfsschadeverzekering biedt specifieke dekking tegen materiële schade en bedrijfsonderbreking:

  • Overeengekomen vergoeding voor materiële schade aan gebouwen, productiefaciliteiten, machines en inventaris
  • Uitgebreide ondersteuning voor brandpreventiemaatregelen om het risico van o.a. brand en explosie te verminderen.

De polis komt tot stand op basis van een bedrijfsrisicoanalyse, uitgevoerd door ons ervaren en deskundig acceptatieteam. De dekking is gebaseerd op eensluidende, transparante en begrijpelijke voorwaarden.


Waarom kiezen voor HDI?

Gemoedsrust overal ter wereld

Dankzij toegang tot een eigen mondiaal netwerk kunnen wij wereldwijde dekking bieden via onze internationale verzekeringsprogramma's. Lokale polissen kunnen in 37 landen worden afgegeven door lokale entiteiten van HDI Global SE en in meer dan 100 landen via netwerkpartners van HDI Global SE.

Hoge dekkingscapaciteit

HDI kan significante capaciteit aanbieden voor bijzondere risico's. Ondernemingen kunnen vertrouwen op de financiële positie van HDI als industriële verzekeraar, binnen de financieel sterke en solide Talanx Group.


Risicomanagement

Tijdig actie ondernemen ter voorkoming van brand

De risico-engineers van HDI Risk Consulting, deskundig in diverse specialismen, bieden ondersteuning aan ondernemingen bij alle risicomanagement issues. Samen met u worden locaties geïnspecteerd en afspraken gemaakt over verbeteracties voor operationeel risicobeheer.


Risk Consulting

Snelle, ongecompliceerde schaderegeling

Schadebehandeling vindt lokaal plaats, eventueel ondersteund door het HDI hoofdkantoor en zodoende zorgdragend voor het hoogste niveau van expertise en ervaring. Noodzakelijke beslissingen om gevolgschade te beperken kunnen onverwijld worden genomen. Evenals het overgaan tot snelle schadecompensatie.

Neem contact op met uw assurantieadviseur voor een gesprek over uw mogelijkheden.