Industrial liability: insurance against claims for damages

Een aansprakelijkheidsverzekering is essentieel voor industriële ondernemingen. Elk moment kan er iets gebeuren wat resulteert in ernstige zaakschade en/of personenschade. Voor producenten geldt dit met name voor de mogelijke gevolgen van een gebrekkig product. Ondernemingen krijgen dan te maken met aanspraken tot vergoeding van  schade. Deze aanspraken kunnen het voortbestaan van uw onderneming in gevaar brengen. Dit geldt ook voor een product dat teruggeroepen wordt om verdere zaak of personenschade te voorkomen (Product Recall). HDI biedt een aanvullende verzekering tegen gemaakte kosten voor zo’n terugroepactie.


De verzekering in het kort

  • Verzekering tegen aanspraken tot vergoeding van zaak-en/of personenschade tot een overeengekomen verzekerd bedrag. HDI beoordeelt of de aanspraak gerechtvaardigd is en zorgt dat deze worden afgewikkeld.
  • Beoordeling van vereiste verzekeringsdekking op basis van het specifieke risicoprofiel van uw onderneming.
  • Ondersteuning bij het beheersen van uw risico's. Onderdeel van de gezamenlijke risicoanalyse is dat we prioriteiten bepalen en vaststellen welke risico’s de continuiteit van uw onderneming in gevaar kunnen brengen. We passen risico-instrumenten en beproefde methodieken toe voor verder onderzoek. Ook maken we gebruik van de expertise van onze risk engineers.

Waarom kiezen voor HDI?

Professionele kennis en praktijkervaring

HDI heeft de deskundigheid in huis voor de begeleiding en het behandelen  van aansprakelijkheidsschades, ook voor wat betreft het treffen van schikkingen en mediation procedures.

Wereldwijde en consistente aansprakelijkheidsdekking en compliance

Onze internationale verzekeringsprogramma's houden rekening met de bijzonderheden en vereisten van individuele landen en bieden wereldwijdverzekeringsdekking voor de mondiale activiteiten van uw onderneming.


Schadebehandeling

Deskundige ondersteuning bij complexe schades

HDI heeft jarenlange ervaring in het onderzoeken en afwikkelen van schades, ook in regio’s waar snel wordt geprocedeerd, zoals de Verenigde Staten van Amerika. Grote internationale schades worden behandeld en afgewikkeld door eigen, meertalige deskundigen eventueel in samenwerking met lokaal bevoegde advocaten. HDI werkt samen met een netwerk van deskundigen om schades te analyseren en te evalueren. In geval van een schade kunnen verzekerden vertrouwen op ons internationale schadebehandelings- en beheerssysteem.


Risk Consulting

Een combinatie van verschillende risico-analyse en beoordelingsmethodieken

Risicobeoordelingsinstrumenten
Dankzij sectorspecifieke instrumenten voeren wij systematische risicoanalyses uit. Het continue monitoren van de markt, onze brede schade-ervaring en kennis van verschillende sectoren liggen ten grondslag aan de risicobeoordelingsnormen waarmee wij werken.

Netwerk van deskundigen
In complexe situaties besluiten wij hoe we het best onze eigen en externe deskundigen kunnen inzetten. Terzakekundige specialisten uit verschillende disciplines beoordelen uw specifieke risico's.

Neem contact op met uw assurantieadviseur voor een gesprek over uw mogelijkheden.