Een accountant die in een tuchtprocedure terechtkomt. Een architect die na een beroepsfout een geschil heeft met zijn klant over extra gemaakte kosten. Het zijn voorbeelden van situaties waarin een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) geen dekking biedt.

Bij geschillen wil HDI (vrije) beroepsbeoefenaars in alle gevallen rechtsbijstand kunnen bieden. Daarom hebben wij samen met verzekeraar DAS een uniek vangnet ontwikkeld: ‘Verzekerd Verweer’. Deze aanvullende verzekering biedt juridische hulp bij claims die normaliter bij geen enkele beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar onder de dekking vallen. Wilt u zeker zijn van deskundige rechtsbijstand bij geschillen als gevolg van beroepsfouten? Sluit dan Verzekerd Verweer van HDI af.


De verzekering in het kort

Verzekerd Verweer dekt de kosten van verweer die u moet maken indien u wordt aangesproken voor een (vermeende) beroepsfout die een BAV niet dekt of die onder het eigen risico van uw BAV valt.

De verzekering biedt (vrije) beroepsbeoefenaars rechtsbijstand bij geschillen over onder meer:

  • Honorarium
  • Bestuursrechtelijke sancties en bijzondere bedingen (bijv. boetes)
  • Toezeggingen op gebied van resultaten en/of rendementen
  • Inbreuk op intellectueel eigendomsrecht
  • Milieuaantasting
  • Tucht- en strafrecht (bijv. economische delicten)

Waarom kiezen voor HDI?

Het afstemmen van twee verschillende verzekeringsvormen (rechtsbijstand en aansprakelijkheid) is niet gemakkelijk. Het bijzondere van ‘Verzekerd Verweer’ is dat de voorwaarden en condities van beide verzekeringen optimaal op elkaar zijn afgestemd. Dat is belangrijk, want begrippen als ‘gebeurtenis’ of ‘geschil’ zoals rechtsbijstandsverzekeraars die hanteren, hebben bij aansprakelijkheidsverzekeraars een heel andere lading. Bij Verzekerd Verweer is daar geen discussie over.

Met de combinatie van een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering plus Verzekerd Verweer van HDI hebt u een volledig geïntegreerd product: waar de aansprakelijkheidsdekking ophoudt, begint de rechtsbijstandsdekking.

De doelgroep is dezelfde als die voor onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering, met uitzondering van advocaten en notarissen. Specifieke beroepen waarbij de aanvullende dekking bijzonder tot zijn recht komt, zijn:

  • Accountants, administratiekantoren en belastingadviesbureaus
  • Bemiddelaars in financiële diensten, financiële planners en makelaars o.z.
  • ICT- en consultancybedrijven.

Met Verzekerd Verweer verzekert u het rechtsbijstandsrisico mee tegen een lage toeslag op uw BAV-premie.

Verzekerd Verweer is een aanvullende verzekering op de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering van HDI en is daarom niet los af te sluiten. Deze verzekering is een exclusief product van HDI en kan niet rechtstreeks worden gesloten bij DAS of andere verzekeraars.


Schadebehandeling

De juridische hulp wordt verleend door de MKB-unit van rechtsbijstandsverzekeraar DAS. De MKB-specialisten van DAS zijn ervaren in uw specifieke materie.

Tip van onze experts

Het belang van een vangnet waarmee u als beroepsbeoefenaar in alle gevallen verzekerd bent van rechtsbijstand, is groot. Het gaat immers om uw bedrijfscontinuïteit. Verzekerd Verweer als aanvullende verzekering op uw BAV is geen overbodige luxe. Neem daarom contact op met uw assurantieadviseur voor een gesprek over uw mogelijkheden.