Aansprakelijkheid

HDI’s wettelijke aansprakelijkheid en productaansprakelijkheidsverzekering beschermt uw onderneming tegen de geldelijke gevolgen van aanspraken tot vergoeding van schade van derden.

Lees verder

Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van HDI dekt financiële schade wanneer u aansprakelijk bent voor een beroepsfout.

Lees verder

Bestuurdersaansprakelijkheid

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van HDI biedt dekking voor de toenemende aansprakelijkheidsrisico’s in de normale bedrijfsvoering. Het is een vangnet voor getroffen bestuurders, biedt dekking in noodgevallen en voorkomt beslaglegging op persoonlijke bezittingen.

Lees verder

Brand- en Bedrijfsschade

De Brand- en Bedrijfsschadeverzekering van HDI biedt dekking tegen verlies van of schade aan bedrijfseigendommen en daaruit voortvloeiende bedrijfsonderbreking.

Lees verder

Cyber verzekering

Lees verder

Juweliers

Eén ingrijpend moment kan verregaande gevolgen hebben voor uw bedrijfscontinuïteit. De Juweliersverzekering van HDI beschermt uw waardevolle zaak.

Lees verder

Motorrijtuigen

De Motorrijtuigenverzekering van HDI dekt financiële risico’s als materiële schade, stilstand, letselschade en aansprakelijkheid. Bij schade zorgen wij ervoor dat uw voertuigen weer snel de weg op kunnen.

Lees verder

Product Contaminatie (recall)

Eén incident kan uw reputatie aantasten en langdurige financiële gevolgen hebben voor uw bedrijf. De Product Contaminatie-verzekering van HDI dekt de financiële gevolgen van het terughalen van onopzettelijk én bewust aangetaste producten.

Lees verder

Special Risk

Bedrijven laten werknemers om verschillende redenen naar het buitenland gaan. Deze werknemers kunnen te maken krijgen met onverwachte risico’s als gevolg van lokale omstandigheden, zoals sociale onrust of conflicten, die de gezondheid of zelfs het leven van de werknemers in gevaar kunnen brengen. Werkgevers kunnen zich op verschillende manieren tegen deze risico's wapenen, onder andere door het afsluiten van een speciale risicoverzekering (special risks insurance).

Lees verder

Technische verzekeringen

De Technische verzekeringen van HDI bieden dekking tegen verlies van of schade aan machines, technische installaties en bij installatie- en bouwprojecten.

Lees verder

Transport

Goederen en handelswaar worden op verschillende manieren vervoerd. Dankzij de HDI-transportverzekering kunnen ondernemingen zich uitgebreid verzekeren tegen transportrisico's.

Lees verder

Verzekerd Verweer

Aanvullende rechtsbijstand voor ongedekte aanspraken op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Lees verder

De Werknemersschadeverzekering

Onze Werknemersschadeverzekering (WSV) verzekert werknemers tegen schade als gevolg van allerlei werkgerelateerde ongevallen.

Lees verder