hdi-company-retirement-pension-scheme

In het kader van ‘goed werkgeverschap’ laten rechters steeds vaker werkgevers opdraaien voor schade van werknemers door ongevallen die binnen de werksfeer voorvallen. Een standaard Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) biedt daarvoor niet altijd dekking. Daarnaast is het denkbaar dat u als werkgever financieel meer zou willen betekenen voor uw werknemers, ondanks dat u zelf niet aansprakelijk bent voor het ongeval.

Onze Werknemersschadeverzekering (WSV) verzekert werknemers tegen schade als gevolg van allerlei werkgerelateerde ongevallen, mits geen sprake is van schending van de veiligheidszorgplicht.

Wilt u als goed werkgever voldoen aan uw zorgplicht om een behoorlijke verzekering voor uw werknemers af te sluiten? Kies dan voor de Werknemersschadeverzekering van HDI.


De verzekering in het kort

De WSV dekt de schade van de werknemer als gevolg van ongevallen die op een of andere manier werkgerelateerd zijn. De WSV geldt ook als een aanvullende dekking: zij vult de standaard Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) en de gebruikelijke verzekeringen en voorzieningen aan, waar deze geen (volledige) dekking bieden. Hierdoor blijft de werknemer niet met zijn schade zitten. Dat maakt de WSV tot een verzekering met een unieke vangnet functie.

De verzekering vergoedt (tot de verzekerde bedragen) de daadwerkelijk geleden personen- en zaakschade als gevolg van een ongeval. Wij werken niet met vooraf gedefinieerde sommen (de Gliedertaxe) zoals die bij standaard ongevallenverzekeringen worden gehanteerd.

De WSV is er voor alle Nederlandse werkgevers. De werkgever gaat de verzekeringsovereenkomst aan en wordt aangemerkt als verzekeringnemer. De verzekerden zijn de werknemers, maar ook bijvoorbeeld de gedetacheerden, inleenkrachten, oproepkrachten, uitzendkrachten, thuiswerkers, Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ers), freelancers, stagiairs en vrijwilligers.


Waarom kiezen voor HDI?

1

Snelle uitkering van schade

De aansprakelijkheidsvraag speelt geen rol bij uitkering vanuit de verzekering. Hierdoor verloopt het vergoedingsproces snel.

2

Actuele verzekering

Met de WSV speelt HDI in op huidige en te verwachten jurisprudentie op het gebied van ‘goed werkgeverschap’. Rechters geven vaak aan dat het hebben van een ‘behoorlijke verzekering’ die werknemersschade na een ongeval vergoedt, past bij goed werkgeverschap. Zelfs als de werkgever het ongeval niet had kunnen voorkomen. In die zin maakt de WSV andere, onvolledige (aansprakelijkheids)verzekeringen zoals AVB+ (de dekking voor 7:611 BW), WEGAS en WEGAM overbodig.

3

Begrip ongeval verruimd

Speciaal voor de Werknemersschadeverzekering heeft HDI het begrip ‘ongeval’ fors verruimd. Allerlei werkgerelateerde ongevallen zijn gedekt. Hierdoor hoeft de werkgever zich niet steeds af te vragen of ongevallen tijdens bedrijfsreizen of andere activiteiten verzekerd zijn.


Schadebehandeling

Onze deskundige schadebehandelaars zijn betrokken, professioneel en klantgericht. Soms is het niet mogelijk om een aanspraak tegen een aansprakelijke partij en/of (aansprakelijke) verzekeraar geldend te maken. In dat geval keert de WSV de schade uit, zodat de verzekerde geholpen is.

Tip van onze experts

Rechters leggen vaak onverwachte relaties met het werk om gedupeerde werknemers tegemoet te komen. Met de Werknemersschadeverzekering staan u en uw werknemers naast elkaar. Wilt u geen discussies over aansprakelijkheid en snelle uitkering van schades? Neem dan contact op met uw assurantieadviseur voor een gesprek over uw mogelijkheden.