HDI Directors & Officers (D&O) Liability Insurance to insure against liability risks during the normal course of business

Wereldwijde zakelijke en leveranciersrelaties en striktere complianceregels leiden tot grotere aansprakelijkheidsrisico's voor bestuurders. Bestuurders en commissarissen  kunnen aansprakelijk worden gesteld in hun privé-vermogen voor financiële verliezen van het bedrijf of derden.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (BCA) van HDI biedt dekking voor de toenemende aansprakelijkheidsrisico's in de normale bedrijfsvoering. Het is een vangnet voor getroffen bestuurders, biedt dekking in noodgevallen en voorkomt beslaglegging op persoonlijke bezittingen.

De verzekering biedt u de gemoedsrust die u nodig hebt om uw verantwoordelijkheden op het werk na te komen.


De verzekering in het kort

De BCA-verzekering biedt dekking als er een vordering tot schadevergoeding wordt ingesteld tegen een lid van een bestuursorgaan wegens niet-nakoming van zijn plicht.

  • De verzekering beschermt beslissers tegen wettelijke aansprakelijkheidsschades van derden en van hun eigen ondernemingen.
  • Verzekerden krijgen degelijke ondersteuning in geval van een claim

In geval van schade onderzoekt HDI wat er is gedekt en wie er aansprakelijk is en betaalt uitkeringen voor terechte vorderingen dan wel voert zij verweer namens de bestuurder tegen onterechte vorderingen.


Waarom kiezen voor HDI?

Wereldwijde verzekering tegen aansprakelijkheidsrisico's

Dankzij onze internationale verzekeringsprogramma’s bieden wij wereldwijde verzekeringsdekking. Wij kunnen lokale polissen afgeven in meer dan 60 landen.

Ervaren acceptanten

Polishouders kunnen vertrouwen op het hoge niveau van onze acceptanten op het gebied van aansprakelijkheidsrisico's.

Professionele ondersteuning in geval van een claim

Bij een claim kunt u dankzij HDI's jarenlange ervaring vertrouwen op optimale ondersteuning door een mondiaal netwerk van verzekeringsadvocaten en een snelle afwikkeling van schades.


Tip van onze experts

Internationale complianceregels

Zodra een nieuwe buitenlandse markt wordt betreden, moeten een onderneming en haar bestuurders aan meer complianceregels voldoen. U kunt zich tegen deze aansprakelijkheidsrisico's verzekeren overeenkomstig de lokale vereisten dankzij een internationaal verzekeringsprogramma. Neem contact op met uw assurantieadviseur om uw mogelijkheden te bespreken.


Speciale website

Voor uitgebreide informatie over dit onderwerp bezoekt u onze thematische website. Hier vindt u voorbeelden, interessante artikelen en antwoorden op veelgestelde vragen: www.bestuurdersaansprakelijkheid.info