Door toenemende aandacht voor gezondheid en voedselveiligheid is bescherming van de consument over de jaren heen steeds belangrijker geworden. Hierdoor is de wetgeving op het gebied van voedselveiligheid steeds stringenter geworden. Een voorbeeld hiervan is de verplichting om sinds eind december 2014, in alle lidstaten van de Europese Unie, allergene stoffen duidelijk te vermelden op etiketten en/of productbeschrijvingen.

Productieprocessen worden bovendien steeds complexer en als gevolg van innovaties in de analysemethoden zijn steeds kleinere monsters nodig om stoffen op te sporen die een gevaar vormen voor de gezondheid. Al deze ontwikkelingen vergroten de kans op een terugroepactie voor drank- en voedingsmiddelenbedrijven.

HDI biedt een maatwerk productcontaminatieverzekering. Door preventie, risicoverzekering en crisismanagement kunnen ondernemingen de negatieve gevolgen van een terugroepactie, zoals winstderving en reputatieschade, aanzienlijk beperken.


De verzekering in het kort

De Productcontaminatieverzekering (CPI - Contaminated Product Insurance) van HDI biedt een oplossing voor drank- en voedingsmiddelenbedrijven. In een noodsituatie krijgt de getroffen onderneming de nodige ondersteuning van een erkend consultant die gespecialiseerd is in crisismanagement, terugroepacties of PR. Het voornaamste kenmerk van deze oplossing is de terugbetaling van de kosten van een recall zoals:

  • Alle redelijke terugroepkosten, inclusief de kosten van een first-party recall en van een third-party recall door de klanten van de verzekerde of door een overheidsinstantie.
  • Decontaminatiekosten, opslag- en vernietigingskosten of honoraria van consultants.
  • Terugbetaling van productiekosten en winstderving.
  • Kosten van reclamecampagnes om de dreiging van omzetverlies tegen te gaan.
  • Uitbreidingen van de dekking zijn mogelijk in speciale clausules.

Waarom kiezen voor HDI?

24/7 toegang tot een crisis consultant

HDI werkt samen met een gerenommeerde crisis consultant. Verzekerden hebben dag en nacht gratis toegang tot de crisis consultant via een hotline.

Professionele, discrete behandeling van claims

Op basis van de uitgebreide vakkennis en de vele jaren ervaring van HDI inzake schaderegeling, kunnen ondernemingen in geval van een claim vertrouwen op een professionele en discrete behandeling en regeling.

Risicoverzekering op maat

Bedrijven kunnen zich tegen specifieke risico's verzekeren door een of meer verzekeringen af te sluiten om zich efficiënt te wapenen tegen een noodsituatie.

Neem contact op met uw assurantieadviseur voor een gesprek over uw mogelijkheden.