Hoe werkt een gevolmachtigd agent?

De gevolmachtigd agent werkt zoals een verzekeraar en neemt derhalve diens werkzaamheden grotendeels over. Zoals: accepteert en muteert verzekeringen, voert de polisadministratie en incasseert de premie. Daarnaast kan hij voor de meeste verzekeringen de schade afwikkeling zelfstandig regelen. Ook kan een gevolmachtigd agent zaken accepteren via een bemiddelaar die door haar is aangesteld. Het aanspreekpunt voor de relatie is dan de gevolmachtigd agent of de aangestelde bemiddelaar.


Is het vertrouwd om met een gevolmachtigd agent zaken te doen?

Een gevolmachtigd agent dient te beschikken over de vereiste vergunningen en deze worden regelmatig getoetst. Ook worden de vergunningen geregistreerd bij de AFM. De AFM is de toezichthouder. Tevens zijn veel gevolmachtigd agenten aangesloten bij een branchevereniging (zoals NVGA) die eigen kwaliteitsnormen hanteert. Mocht u toch een klacht hebben over een gevolmachtigd agent die de verzekeringsproducten van HDI voert, dan kunt u hierover contact opnemen met onze Compliance Officer.


Overzicht gevolmachtigd agenten

HDI geeft beperkt volmachten uit aan gevolmachtigd agenten voor zakelijke schadeverzekeringen. Dit strekt zich uit tot de volgende branches: aansprakelijkheid, special lines, brand, motorrijtuigen en transport. In bijgesloten overzicht treft u een lijst aan met de huidige door HDI aangestelde gevolmachtigd agenten. U kunt deze ook raadplegen via de website van de AFM.