FATCA

De FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) werd in 2010 van kracht in de VS. Veel landen hebben FATCA-bepalingen in hun nationale wetgeving opgenomen.

Het doel van FATCA is voorkomen dat middelen die in de VS belast zijn, naar het buitenland worden overgeboekt. Dit beoogt men te bereiken door de rapportageverplichtingen uit te breiden.

 

HDI voldoet aan FATCA

De Talanx Group, en daarmee ook HDI Global SE, heeft besloten dat alle betreffende dochterondernemingen aan de FATCA-eisen moeten voldoen overeenkomstig hun nationale wetgeving. De FATCA-status van deze ondernemingen wordt in de volgende formulieren weergegeven en deze blijft geldig, ondanks de recente bedrijfsnaamwijziging.