Compliance: good, sustainable relationships based on partnership

Niet alleen de kwaliteit van onze producten en diensten bepaalt of ons bedrijf succesvol is, ook het (wettelijk) correcte en verantwoordelijke gedrag van onze werknemers jegens elkaar, tegenover zakenpartners en in het openbaar is van wezenlijk belang. Alleen op deze manier kan vertrouwen ontstaan, een concurrentiefactor in onze branche die niet onderschat mag worden.


Kenmerken

Gedragscode voor werknemers

Hierdoor kunnen we op alle niveaus binnen de groep normen voor verantwoordelijk en ethisch gedrag formuleren. Elke werknemer van de groep moet zorgen dat zijn handelingen overeenkomstig deze richtlijnen en de voor zijn werk toepasselijke wetten, regels, richtlijnen en instructies zijn.

Trainingssessies en -programma's

We bieden werknemers de gelegenheid om hun kennis van bepaalde compliancegerelateerde zaken op te frissen, te verbreden of te verdiepen.

Klokkenluidersregeling (BKMS®-klokkenluiderssysteem)

Door middel van het BKMS-klokkenluiderssysteem kunnen bijzonder ernstige (wettelijke) schendingen anoniem worden gemeld.  De meldingen komen in eerste instantie binnen bij de Compliance Officer van Talanx. Vervolgens worden de meldingen gedeeld met ons Compliance-team. Zodra schendingen zijn gemeld, onderneemt ons Compliance-team de juiste acties, beperkt de schade en voorkomt verdere schade.