Ασφάλιση Μολυσμένων Προϊόντων

Η παραγωγή συστατικών διαφόρων προϊόντων και ανταλλακτικών σε χώρες με φθηνό εργατικό δυναμικό δυσχεραίνει τη δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου. Οι κατασκευαστές έχουν περιορισμένη καθετοποίηση της παραγωγής τους η οποία μοιράζεται ανάμεσα σε πολλούς και διαφορετικούς προμηθευτές που δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Σε περίπτωση κατασκευαστικού λάθους σε κάποιο εξάρτημα, απαιτείται ανάκληση προϊόντων σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από ότι στο παρελθόν.

Οι συνέπειες μίας ανάκλησης για την επιχείρηση μπορούν να είναι καταστροφικές, με άμεσο αλλά και μακροχρόνιο κόστος ενώ απειλούν σοβαρά και τη φήμη της εταιρείας.

Οι ασφαλιστικές λύσεις διαχείρισης κρίσεων της HDI καλύπτουν τις επιχειρήσεις για όλες τις άμεσες και έμμεσες απώλειες που συνδέονται με την ανάκληση προϊόντων σε περιπτώσεις:

  • ανακλήσεων από τις αρχές
  • τυχαίου, μη σκόπιμου λάθους στην παραγωγή, επεξεργασία ή συσκευασία
    • σκόπιμης κακόβουλης παρέμβασης / απειλής / μόλυνσης σε προϊόντα η οποία οδηγεί σε προϊόντα ακατάλληλα ή επικίνδυνα ή έστω δημιουργεί αυτή την εντύπωση στους καταναλωτές.

Με μια ματιά

Ασφάλιση Μολυσμένων Προϊόντων

Οι απώλειες που καλύπτονται περιλαμβάνουν:

    • Έξοδα ανάκλησης: για παράδειγμα έξοδα για έλεγχο, απόσυρση, μεταφορά, υπερωρίες, αμοιβές και μεταφορές επιπλέον προσωπικού, μίσθωση αποθηκευτικών χώρων, καταστροφή του προϊόντος, αναδιανομή, ακυρώσεις προγραμματισμένων προωθητικών ενεργειών, ανακοινώσεις στον τύπο, κ.α.
  • Απώλεια κερδών: από τη μείωση στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης
  • Έξοδα αποκατάστασης: καθαρισμό / αποκατάσταση του προϊόντος στην αρχική του κατάσταση, αποκατάσταση της φήμης της εταιρικής μάρκας και του μεριδίου αγοράς της επιχείρησης
    • Έξοδα συμβούλων διαχείρισης κρίσεων: για την επικοινωνιακή και συνολική διαχείριση για την προστασία της φήμης της επιχείρησης. Η HDI συνεργάζεται με διεθνείς εταιρείες συμβούλων διαχείρισης κρίσεων οι οποίες παρέχουν υποστήριξη σε κάθε χώρα που η επιχείρηση παράγει ή εξάγει τα προϊόντα της.

Highlights

24ωρη πρόσβαση σε υπηρεσίες διαχείρισης κρίσεων

Η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης υποστηρίζει τις ασφαλιζόμενες επιχειρήσεις προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ολοκληρωμένη διαχείριση των κινδύνων που προκύπτουν από τα προϊόντα. Η συμβολή της είναι καθοριστική, καθώς η κατάλληλη προετοιμασία και η παροχή συμβουλών τη στιγμή της κρίσης μπορούν να περιορίσουν σε μεγάλο βαθμό τον αντίκτυπο στη φήμη της εταιρίας. Τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας είναι διαθέσιμα ολόκληρο το 24ωρο για την παροχή βοήθειας στους ασφαλιζόμενους

Επαγγελματική διαχείριση απαιτήσεων

Οι έμπειροι σύμβουλοι και ερευνητές στο δίκτυο μας έχουν χειρισθεί μεγάλο αριθμό ανακλήσεων και υποθέσεων κακόβουλης μόλυνσης προϊόντων.

Εξατομικευμένες καλύψεις – παγκόσμια κάλυψη

Οι επιχειρήσεις μπορούν να διαμορφώσουν την ασφαλιστική τους κάλυψη επιλέγοντας τις επεκτάσεις που χρειάζονται ανά περίπτωση. Η HDI έχει τη δυνατότητα απευθείας ανάληψης ιδιαίτερα υψηλών ποσών κάλυψης σε παγκόσμιο επίπεδο.