Ασφάλιση Μολυσμένων Προϊόντων

Οι αεροπορικές μεταφορές αποτελούν ένα ασφαλές μέσο, ωστόσο, σε περίπτωση ατυχήματος οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές. Οι πελάτες μας χρειάζονται έναν ασφαλιστικό συνεργάτη στον οποίο να μπορούν να βασιστούν σε έκτακτες περιπτώσεις. Η HDI διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην κάλυψη αεροπορικών κινδύνων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο αποτελώντας αξιόπιστο συνεργάτη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Οι πελάτες μας απολαμβάνουν την επαγγελματική υποστήριξη των τεχνικά έμπειρων ειδικών μας: πιλότων, μηχανικών και δικηγόρων. Τα στελέχη  μας είναι γνώστες της αεροπορικής βιομηχανίας, της τεχνολογίας που χρησιμοποιεί και των κινδύνων που αντιμετωπίζει.


Με μια ματιά

Κατηγορίες πελατών:

  • Εταιρείες διαχείρισης αερολιμένων
  • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών εδάφους
  • Παραγωγούς και διανομείς αεροπορικών προϊόντων (συστήματα και συστατικά μέρη/ανταλλακτικά αεροσκαφών, κινητήρες, εξοπλισμό, αναλώσιμα, κλπ.)
  • Εταιρείες συντήρησης, επισκευής και επιθεώρησης (MRO) αεροσκαφών
  • Διαχειριστές αεροπορικών υπόστεγων (Hangar keepers)

Ενδεικτικά, οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν:

  • Απαιτήσεις τρίτων έναντι των εταιριών διαχείρισης αερολιμένων, για σωματικές βλάβες / υλικές ζημίες που προκύπτουν από τη λειτουργία τους, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών εδάφους, χρήσης εγκαταστάσεων, συντήρησης, κλπ.
  • Ευθύνη για ζημίες τρίτων από ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα προϊόντων αεροσκαφών, κλπ.
  • Ευθύνη για απώλεια/ζημία σε αεροσκάφη κατά τη διάρκεια φύλαξής τους σε αεροπορικά υπόστεγα,
  • Άλλους αεροπορικούς κινδύνους

Highlights

Τεχνογνωσία

Διαθέτουμε την απαραίτητη ειδική τεχνογνωσία και τη δυνατότητα ανάληψης όλων των κινδύνων που σχετίζονται με την αεροπορική βιομηχανία.

Επαγγελματική διαχείριση απαιτήσεων

Οι σωματικές βλάβες, περιουσιακές ζημίες και ποινικές pecuniary damage αντισταθμίζονται επαρκώς μέσω εξειδικευμένης ασφάλισης, ευέλικτης και ταχύτατης καταβολής αποζημίωσης.

Εξατομικευμένη κάλυψη

Η ομάδα των ειδικών μας, που περιλαμβάνει εκτός άλλων πιλότους, μηχανικούς και δικηγόρους, αναλύει και αξιολογεί τους πιθανούς κινδύνους και αναπτύσσει την κατάλληλη ασφαλιστική λύση κατά περίπτωση.