Πάροχος

HDI Global SE
HDI-Platz 1
30659 Hannover


Τηλ: +49 511 645-0
Fax: +49 511 645-4545
E-Mail: info@hdi.global


Υποκατάστημα Ελλάδος:
Βησσαρίωνος 1 & Ομήρου
10672, Αθήνα
Τηλ: +30 210 7259-181
Fax: +30 210 7259-177
E-Mail: hellas@hdi.global


Εκτελεστικό Συμβούλιο: Dr. Edgar Puls (Πρόεδρος), Yves Betz, Dr. Mukadder Erdoenmez,
Dr. Christian Hermelingmeier, David Hullin, Dr. Thomas Kuhnt, Andreas Luberichs, Jens Wohlthat
Έδρα: Hannover
Commercial register: Amtsgericht Hannover HRB 60320
UstID: DE 219828782
Versicherungssteuer-Nr.: 809 V90809003713
Υποκατάστημα Ελλάδος εγκατεστημένο στην Αθήνα
AMAE 60462/05/B/06/6
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 123913101001
ΑΦΜ : 098087915 – ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών


Εποπτική Αρχή

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Bereich Versicherungen
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn


Τηλ: +49 228 4108-0
IVBB: +49 228 436-0
Internet: http://www.bafin.de


Αιτήματα πελατών και ερωτήματα για τα προϊόντα μας.

Για οποιαδήποτε ενημέρωση για τυχόν αλλαγές σε ασφαλιστήρια συμβόλαια, ανακοινώσεις απαιτήσεων, αιτήσεις για προσφορά ή ερωτήματα σχετικά με τις καλύψεις μας παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας.


Τα προϊόντα που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας ανήκουν στις παρακάτω εταιρείες:

HDI Global SE
HDI-Platz 1
30659 Hannover
Υποκατάστημα Ελλάδος:
Βησσαρίωνος 1 & Ομήρου
10672, Αθήνα


HDI Lebensversicherung AG
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln


HDI Versicherung AG
HDI-Platz 1
30659 Hannover