Τρόποι Υποβολής

Αν επιθυμείτε να εκφράσετε κάποιο παράπονο για τις υπηρεσίες μας μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο της λειτουργίας διαχείρισης αιτιάσεων της εταιρείας μας ταχυδρομικώς, μέσω fax, e-mail ή τηλεφώνου στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:


HDI Global SE, Hellas
Διεύθυνση: Βησσαρίωνος 1 & Ομήρου, 10672, Αθήνα
Τηλ: 210 7259-130 & -181
Fax: 210 7259177
E-mail: hellas@hdi.global


Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων

Σύμφωνα με την εταιρική πολιτική διαχείρισης παραπόνων της HDI Global SE, Hellas, και σε ακολουθία με τις ρυθμίσεις της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος:

  • Θα επιβεβαιώσουμε την παραλαβή του αιτήματός σας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών
  • Θα σας ενημερώσουμε για το εκτιμώμενο χρονικό διάστημα επίλυσης του αιτήματος σας και θα σας κρατάμε ενήμερους για την πρόοδο της
  • Η εξέταση του αιτήματός σας θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και η εταιρεία μας θα σας αποστείλει απάντηση, εντός περιόδου η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τις πενήντα (50) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του.
  • Όταν δεν είναι δυνατή η παροχή απάντησης εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας, θα σας ενημερώνουμε για τους λόγους της καθυστέρησης και θα σας αναφέρουμε το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο υπολογίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί.


Για διευκόλυνση της διαχείρισης του αιτήματός σας παρακαλούμε αναφέρετε τα παρακάτω στοιχεία κατά την επικοινωνία σας:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Όνομα εταιρείας
  • Αριθμός συμβολαίου
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Σχέση με το συμβόλαιο (ασφαλιζόμενος, υποψήφιος πελάτης, κ.λπ.)

Eννομες Αξιώσεις / Δημόσιες Αρχές

Η ενεργοποίηση της διαδικασίας εξέτασης αιτιάσεων δεν διακόπτει την παραγραφή των έννομων αξιώσεών σας.

Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την απάντησή μας, μπορείτε να αποταθείτε για εξωδικαστική επίλυση του προβλήματός σας στις παρακάτω αρμόδιες αρχές, τηρουμένων τυχόν νόμιμων προθεσμιών:

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Λ. Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα
Fax: +30 210 6460414
grammateia@synigoroskatanaloti.gr 
www.synigoroskatanaloti.gr