Internationalt

Mange virksomheder har internationale aktiviteter. HDI Global dækker helheden (cross-risk-class) gennem de internationale forsikringsprogrammer.

Læs mere

Risk Consulting

En veludført risikoanalyse mindsker mulighederne for skade og tab. Skadeteknikere fra 11 HDI Risk Consulting centre tager ud i virksomhederne og rådgiver.

Læs mere

Skadebehandling

Professionel skadebehandling sikrer en hurtig afgørelse og begrænser skaden. Kunder har fordel af HDI og den brede erfaring hos skadebehandlerne.

Læs mere

Online Services

HDI Global SE hjælper virksomheder og samarbejdspartnere med nyttige funktioner. Efter registrering er der adgang til funktionerne gennem sikre adgangsveje.

Læs mere