Proactive risk management: limiting in-company damage and loss events

Arbejdet med skadeforebyggelse reducerer sandsynligheden for skade og tab, men det mindsker også omfanget af skade, hvis der skulle ske noget. Det gælder tilsvarende for store byggeprojekter og transport af tungt gods. HDI behandler disse risikoområder som en helhed (cross-risk-class) i HDI Risk Consulting.


Detaljer om dækningen

HDI Risk Consulting

HDI Risk Consulting har over 180 ingeniører og specialister, som virksomhederne kan trække på i hele verden. Blandt andet elektroingeniører og specialister inden for byggeri, maskin- og bilindustri. Virksomheder får hjælp og råd om deres konkrete forhold med at identificere og vurdere risici og med at forebygge skade og tab med en handlingsplan. Vi har fokus på netop de forhold, der kendetegner det konkrete forsikringsområde.

 • Gennemgang på stedet.
 • Udfører analyse af risici, svagheder og driftstab samt udvikler handlingsplaner til at forebygge brand.
 • Råd og hjælp til risikoforebyggelse.
 • Uddannelse der højner praktiske interne sikrings- og sikkerhedsstandarder.
 • Råd om og udvikling af nødplaner for at begrænse følgerne af en skade.
 • Rådgivning på stedet ved montage og byggeprojekter
 • Risikogennemgang af tekniske anlæg og systemer, navnlig i konventionel og vedvarende energiproduktion.
 • Risiko dialog baseret på den specialistviden og erfaring, som et industriforsikringsselskab kan tilbyde.
 • Live overvågning af forsendelser i hele verden med et globalt risikostyringssystem.
 • Udvikling og indførelse af sikring- og sikkerhedsstrategier for at sikre skadefri transport.
 • Uddannelse i en serie logistikrelaterede discipliner, for eksempel emballering og sikring af last.
 • Hjælp til at tilrettelægge multimodal transport, for eksempel undersøgelse af bedste rute.
 • Hjælp mod risici i kølekæden, navnlig for lægemidler (GDP).
 • Gennemgang og forbedring af opbevarings- og forsendelsesaftaler og vilkår for autotransporter.
 • Analyse og handlingsplaner for at modvirke følgerne af naturkatastrofe i internationale forsyningskæder.

Highlights

Støtte over alt i verden i skadetilfælde og med at begrænse tab gennem et globalt netværk repræsenteret i 21 lande

Ud fra en risikoanalyse kan forsikringsingeniører hjælpe over alt i verden med at indføre skade- og tabsforebyggende planer og med at indføre systemer til risikostyring.

Cross-risk-class NatCat hjælp i tilfælde af indbrud/tyveri og driftstab

På tværs af de forskellige forsikringstyper kan vores forsikringsingeniører på given foranledning udføre analyser og rådgivning om alt lige fra sårbarheder over for naturkatastrofer, indbrud/tyveri til efterfølgende driftstab som følge af skader.

Sikring og sikkerhed bliver stadig vigtigere

Vores specialister kan udføre risikoanalyser, afsløre bottleneck-syndromer og udvikle specifikke strategier for at sikre vores kunder med en professionel beskyttelse af kunders værdier i skadetilfælde.

Granskning af produktionsprocesser og leverancesystemer

Vi udfører analyser af produktionssikkerhed og supply chain vulnerability. Analyserne viser i bedste risk management stil, hvilke risici der eventuelt kan fjernes, hvilke risici der kan reduceres, og at rest-risikoen afdækkes gennem en nøje gennemtænkt forsikringsløsning.

Støtte til byggeplanlægningen

Entreprenører og rådgivere kan få hjælp til projektplanlægning og koordinering i forhold til myndigheder ved nybyggeri og udvidelser.

Tidlig identifikation af tekniske fejl

Entreprenører og rådgivere kan via vores forsikringsingeniører få hjælp i projektplanlægningen og den videre koordinering for et bevidst valg om eksempelvis byggestil i fortrinsvis ikke-brandbare materialer og etablering af fornuftige sektioneringer.


Specialistens råd:

Aktuelle oversigter når som helst med GREEN

Det web-baserede GREEN, Global Risk Engineering Extranet) giver kunderne en løbende opdateret oversigt over risikobilledet på alle lokationer.

Mere information om GREEN