International insurance programmes: insuring against various classes of risk

Vores fokus er på professionel skadebehandling, viden om risikostyring og –teknik for at implementere systemer og stille tilstrækkelig dækning af risikoen. HDI Global SE dækker virksomheden i sin helhed (cross-risk-class) gennem de internationale forsikringsprogrammer.

Globale løsninger kræver global handling

HDI dækker i øjeblikket risiko-afstemt forsikringsdækning i 39 lande gennem HDI datterselskaber, filialer og lokale samarbejdspartnere. I over 110 lande fås dækningen gennem partnere, som gennem mange år har vist, at de løser opgaverne. Vores mål er at yde en solid og sammenhængende forsikringsdækning til internationale virksomheder.

De internationale forsikringsprogrammer er bygget op over en masterpolice. Masterpolicen sikrer en ensartet global dækning. Landespecifikke krav fastsat i lovgivningen og skatteforhold er overholdt. Det stiller virksomhederne i den bedst tænkelige position, navnlig med hensyn til de øgede krav til compliance.


Detaljer om dækningen

De internationale forsikringsprogrammer

HDI Global SE tilbyder internationale forsikringsprogrammer inden for følgende områder:

  • Bygnings-, Løsøre- og Driftstabsforsikring
  • Transportforsikring
  • Ansvar
  • Direktions- og bestyrelsesansvar
  • Teknisk forsikring

Highlights

Worldwide dækning i mere end 150 lande

Gennem de internationale forsikringsprogrammer tilbydes en risikoafstemt global forsikringsdækning i mere end 150 lande.

Risikoafstemt beregning af præmie og forsikringssummer

Forsikringssummer og præmier beregnes efter virksomhedens risici i overensstemmelse med lovbestemmelser og nationale forhold.

Høj kapacitet

Med vores finansielt stærke og velkonsoliderede moderselskab Talanx AG råder vi over tilstrækkelig kapacitet til at dække vores kunders forsikringsbehov.

Fast kontaktperson

Alle forsikringsforhold, der er knyttet til kundens internationale forsikringsprogrammer, håndteres af en fast kontaktperson med støtte fra specialister på de forskellige områder.


Specialistens råd:

Rapportering om de internationale programmer

Virksomheder har adgang til alle deres kontrakter uafhængig af tid og sted via det web-baserede værktøj, IP-Web.

Mere information om IP-Web