Professional claims management service provided by HDI Global

HDI yder en professionel skadebehandling både på det nationale og internationale niveau. Internationalt ydes denne service gennem HDI’s lokale selskaber eller udvalgte samarbejdspartnere. I tilfælde af større skade spiller den centrale skadeafdeling en ledende rolle og koordinerer de lokale specialisters indsats. Det første og vigtigste er at begrænse skaden og følgeskader for at sikre virksomhedens evne til fortsat drift.


Detaljer om dækningen

Skadebehandling

Virksomheder har fordel af HDI’s specialister og deres brede erfaring med de enkelte forsikringsområder.

  • Skadebehandlere er nøglekontaktpersoner og lokal sammensætter de et hold af specialister.
  • Ved skader kan virksomheden regne med hurtig udbetaling af erstatning for skaden.
  • Anerkendt for sin viden inden for rådgivning og med at håndtere retssager om ansvar, forligsforhandlinger og voldgift.
  • Kunder har adgang til vigtig viden om risikostyring og til sikring af, at deres kvalitetskontrolsystemer fungerer.
  • HDI’s skadebehandlingsafdeling er blandt de største i forsikringsverdenen.
  • Virksomheder har fordel af skadebehandlernes store viden og ansvar for sagsbehandlingen.
  • Professionel håndtering af regres.
  • Tæt samarbejde med HDI’s ingeniører, som i tilfælde af skade vil anbefale måder i fremtiden at reducere risikoen.

Highlights

Nærhedsprincip i skadebehandling

Både lokalt og internationalt råder HDI over dygtige medarbejdere, der indgår i tæt samarbejde med virksomheden.

Krav afgøres hurtigt

Den decentrale struktur sikrer en hurtig og ukompliceret afgørelse af skadesagen.

Stor know-how oparbejdet gennem skadebehandlingen

Vi har indgående viden om mange brancher fra mange års arbejde med skader i virksomhederne.

Sammenhængende skadebehandling

Krav som rejses i andre lande end virksomhedens hjemland håndteres ensartet og problemfrit uden huller mellem hovedpolicen og de lokale policer.