Industrial property insurance from HDI Global

HDI’s bygningsforsikring dækker tab og skade på virksomhedens bygninger og deraf følgende driftstab. Dækningen kan udbredes til hele verden inden for vores International Insurance Programmes, som kan udvides til at dække naturkatastrofer. HDI Risk Consulting tilbyder fleksible løsninger til kunder med henblik på at reducere deres risici og forebygge skader.


Detaljer om dækningen

Bygningsforsikring

Baseret på en risikoanalyse tilbyder HDI en detaljeret forsikringsdækning og driftstabsdækning. Forsikringsbetingelserne er konsistente, gennemsigtige og fuldstændige.

  • Aftalt erstatning for skade på bygninger, maskiner og inventar.
  • Risikotilpasset værdiansættelse
  • Indgående rådgivning om forebyggende tiltag for at nedbringe risikoen for brand og eksplosion.

Highlights

Ro på hele kloden rundt

I kraft af et globalt netværk kan HDI tilbyde forsikringer overalt i verden baseret på internationale forsikringsprogrammer. Lokale policer kan udstedes lokalt i 37 lande gennem HDI’s egne datterselskaber og i yderligere over 100 lande gennem HDI’s nære samarbejdspartnere.

Altid up to date

Adgangen til Reporting International Programmes Web (IP-Web) giver en altid opdateret oversigt over præmier og skadebehandling uafhængig af tid og sted.

Ensartet global forsikringsdækning

Lokale policer sikrer dækning af specielle lokale risici i kombination med hovedpolicens dækning af en fælles global standard fastlagt i det internationale forsikringsprogram. Med en integreret løsning bevares overskueligheden i den globale forsikringsdækning.

Markant høj kapacitet

HDI råder over en meget høj forsikringskapacitet til at dække ekseptionelle risici. Virksomheder kan trygt stole på HDI’s finansielle styrke som industriforsikringsselskab og som en del af den finansielt stærke og velkonsoliderede Talanx Group.


Risk Consulting

Forebyggende indsats mod brandrisiko i tide

Forsikringsingeniører hos HDI Risk Consulting har ekspertise på en række fagområder og kan støtte virksomheder med alle områder af risikostyring. Et fokusområde er brandforebyggelse med udpegning af en ansvarlig for området. De tilbyder at gennemgå de fysiske forhold på stedet sammen med kunden og identificere relevante risikoforebyggende tiltag.


Skadebehandling

Hurtig, smidig skadeafgørelse

Skadebehandlere er placeret på HDI’s lokale kontorer og støttet af skadespecialister fra HDI’s hovedkontor. Det sikrer, at vurderingsfolk hurtigt er fremme hvor som helst i verden, og uanset hvor skaden er sket. Derfor kan der hurtigt sættes ind med tabsbegrænsende foranstaltninger, og erstatningen kan hurtigt udbetales.


Specialistens råd:

Målrettet forebyggelse af driftstab

Med hjælp af vores supply chain analyseværktøj kan vores kunder afdække områder med større risiko for tab som følge af afbrydelser i forretningen og kan reagere på disse.