Professionelt ansvar

Detaljer om dækningen

HDI’s professionelle ansvarsforsikring dækker et eventuelt erstatningsansvar, I som rådgivere måtte ifalde i forbindelse med uagtsomme handlinger eller undladelser, der kan ramme jeres klienter eller tredjemand.
Vi tilbyder ansvarsforsikring for en række forskellige professioner, fx:

 • Advokater
 • Revisorer
 • IT-virksomheder, rådgivere og softwareudviklere
 • Arkitekter og ingeniører
 • Boligforeninger
 • Ejendom administratorer
 • Ejendomsmæglere
 • Forsikring agenter og mæglere
 • Designere
 • Laboratorieansvar
 • Personalekonsulenter og HR-konsulenter
 • Ledelse og advisory board rådgivning
 • Andre konsulenter og fagfolk

Highlights

Professionel partner

En professionel ansvarsforsikring hos HDI er mere end en forsikring. I får en erfaren partner med specialviden. Forsikringen sikrer jer effektiv hjælp, hvis en sag bliver rejst. Det betyder, at I kan fortsætte jeres virke, mens sagen kører, i sikker forvisning om, at vores specialiserede eksperter og advokater gør alt, hvad de kan, for at løse sagen til jeres fordel.

Global, sammenhængende ansvarsdækning og standarder

Internationale forsikringsprogrammer, som i sine enkeltdele lever op til krav og vilkår i de enkelte lande, er grundlaget for en centraliseret, global dækning for en virksomhed med aktiviteter i hele verden.


Risikostyring

Tværgående viden muliggør systematisk risikoanalyse. Vi anvender kontinuerlig markedsovervågning, erfaring fra mange års skadebehandling og internationale benchmark, som tilsammen lægger grunden for vores risikovurdering.
Vi ser ofte, at rådgivningsvirksomheder begrænser deres ansvar over for kunder ved at have standardkontrakter og hjemmesider med erstatningsbegrænsninger indarbejdet.
Arbejdet med systematisk juridisk og kontraktmæssig risikostyring har en række fordele, både i form af økonomiske, administrative og corporate governance gevinster.
Det er vigtigt at overveje om:

 • Virksomheden har et overblik over sin eksponering for kontraktlige og juridiske risici?
 • Den nuværende forsikring opfylder de faktiske behov for selskabet, eller det er nødvendigt med en gennemgang af dækning og vilkår?
 • Virksomheden har implementeret modeller for best practice gennem standardkontrakter, der indeholder ansvarsbegrænsninger. Kan de fraviges i organisationen af ledende medarbejdere, sikres det, at aftalegrundlaget er vedtaget på alle leverancer og ydelser?