Global insurance against transport damage caused when goods are shipped using all modes of transport

Samarbejde mellem underwriting, risikorådgivning og skadebehandling sikrer den optimale kundeservice. HDI’s transportforsikring tilbyder en All Risks dækning, som dækker godsforsendelser afsendt fra Danmark såvel som andre steder i verden. Et decentraliseret og professionelt skadebehandlingssystem sørger for, at krav behandles og afgøres hurtigt. HDI hjælper og rådgiver virksomhederne med en lang række emner fra anvendelse af Incoterms til implementering af tabsforebyggende tiltag.


Detaljer om dækningen

Transportforsikring

Forsikringen dækker skade på gods under transport. HDI samarbejder med surveyors og advokater om skadebehandlingen både nationalt og internationalt.

  • Ved søtransport erstattes alle normale omkostninger i forbindelse med Haveri Grosse. I praksis kan disse omkostninger udgøre 50 pct. eller mere af godsets værdi. HDI har et net af specialister, som kan hjælpe i disse tilfælde.
  • Virksomheder, som jævnligt har behov for forsikring af forsendelser, kan tegne en løbende dækning gennem en generel police. Virksomheden slipper dermed for at aftale vilkår og præmie for hver ny forsendelse.
  • I tilfælde af skade rejser HDI mulige erstatningskrav over for tredje part og gør alt, hvad der er nødvendigt for at beskytte vores kunder.

Transportforsikringen dækker kun den omfattede vare og ikke det driftstab, der måtte følge af en skade. Det kan eksempelvis være en virksomhed, der indkøber nyt produktionsudstyr, og på vejen hjem sker der en skade, og det vil tage flere måneder at reparere det.

En driftstabsforsikring kan tilvælges og dække den periode, virksomheden ikke kan producere.

Almindeligt driftsudstyr, der indkøbes til en virksomhed, er som udgangspunkt undtaget fra en transportforsikring. Virksomheden kan efter behov vælge en forsikring, der dækker disse forsendelser.

Avancetab tilknyttes den enkelte vare. F.eks. sæsonvarer hvor en genproduktion eller genkøb ikke kan nås til sæsonlevering. Til disse varer kan en avance, typisk svarende til salgsprisen, lægges oveni købsprisen, så virksomheden ikke lider et avancetab.


Highlights

Ro på, uanset hvilken transportform og -måde, der anvendes

De internationale forsikringsprogrammer dækker uanset hvem og hvordan.


Næsten 70 procent af internationale transportskader kan undgås

Skaderne på gods transporteret ad land, sø og luft løber op i 4 milliarder euro hvert år. Næsten 70 procent af disse skader kan undgås.


Skadebehandling

I skadestilfælde kan virksomheden trække på kundeservicen 24/7 og i hele verden. Skadebehandlingen er decentral. Vores hold af specialister er derfor på stedet og vil gå i gang med at indsamle beviser, og de vil straks gå i gang med skadebegrænsende handlinger. Både nationalt og internationalt vil specialister og advokat blive sat på sagen. HDI hjælper med at genanvende godset eller finder ud af, hvad der skal ske med det. Årsager til skader bliver analyseret i fællesskab for at få information, der kan forebygge fremtidige skader, og handlingsplaner udvikles og implementeres.


Risk Consulting

Rådgivning fra specialister med praktisk erfaring

Risikorådgivning er standard og ydes over alt i verden. Godt 150 forsikringsingeniører, herunder søofficerer og forskere bidrager med deres mangeårige erfaring til løbende at styrke indsatsen for at forebygge og undgå tab. Det kan eksempelvis handle om krav til emballage og lastning og afstemt med den type af gods og transportform der vælges. Hvis det ønskes kan kunden få råd om de bedste transportruter, og navnlig om valget af transportform. HDI’s ingeniører anvender geo-information og anvender værktøjet ARGOS til at analysere risici og udpege områder med risiko for naturkatastrofer.


Specialistens råd:

Forsikringscertifikater udskrives online

Forsikringscertifikater er bevis for, at forsendelser er forsikret. HDI giver virksomheden adgang til hurtigt og nemt at udskrive disse dokumenter.

Klik her for yderligere information.