Industrial liability: insurance against claims for damages

Ansvarsforsikring er livsvigtig for en virksomhed. Uden varsel kan der ske noget, som kan føre til omfattende skader på ting og/eller personer. I produktionsvirksomheder gælder det navnlig i tilfælde af fejl i produkter. Virksomheder vil blive mødt af erstatningskrav, som kan være så store, at de kan true virksomhedens fremtid. Det gælder også for tilbagekaldelse af produkter for at afværge mulige skader og problemer.


Detaljer om dækningen

Erhvervsansvar- og produktansvarsforsikring

Virksomheder er konstant udsat for mange risici. I forbindelse med virksomhedens aktiviteter kan denne blive mødt med erstatningskrav fra 3. mand og medarbejdere. Særlig fokus er nødvendig, når virksomheden eksporterer sine produkter til udlandet og/eller har datterselskaber i udlande.

  • Vurdering af behovet for forsikringsdækning ud fra virksomhedens konkrete risikoprofil.
  • I tilfælde af virksomheden eksporterer, etablerer datterselskaber, eller at tredjepart videreeksporterer produkter til udlandet, herunder særligt USA og Canada eller lande med lignende juridisk miljø, skal virksomheden være særligt opmærksom på løbende at vurdere risikoen. Eksempelvis ser vi ofte større erstatningskrav end dem, der kendes i Danmark.

Highlights

Professionel partner

En erhvervs- og produktansvarsforsikring hos HDI er mere end en forsikring. I får en erfaren partner med specialviden. Forsikringen sikrer jer effektiv hjælp, hvis en sag bliver rejst. Det betyder, at I kan fortsætte jeres virke, mens sagen kører, i sikker forvisning om, at vores specialiserede eksperter og advokater gør alt, hvad de kan, for at løse sagen til jeres fordel.

Global, sammenhængende ansvarsdækning og standarder

Internationale forsikringsprogrammer, som i sine enkeltdele lever op til krav og vilkår i de enkelte lande, er grundlaget for en centraliseret, global dækning for en virksomhed med aktiviteter i hele verden.


Skadebehandling

Specialister træder til, hvis der rejses krav

HDI har mange års erfaring med at behandle globale erstatningsansvarskrav. Større krav behandles og afsluttes af in-house ansvarsspecialister i samarbejde med lokale advokater. HDI samarbejder med specialister om at analysere og evaluere de forskellige typer af krav. Rejses et krav, kan virksomheden regne med vores velafprøvede, enstrengede system til international skadebehandling.