Bygnings-, Løsøre- og Driftstabsforsikring

I tilfælde af bygningsskade, skader eller tab har virksomheden fordel af en erfaren forsikringspartner, den kan regne med. HDI Global bistår dig med en behovsdefineret forsikringsdækning.

Læs mere

Cyber forsikring

Alle virksomheder, store som små er i stigende grad udsat for cyberangreb. Ifølge en Bitkom undersøgelse medfører de skader og omkostninger for mere end 50 milliarder euro pr. år.

Læs mere

Direktions- og bestyrelsesansvar

Stramme compliance-regler fører til større risiko for, at der rejses krav mod ledelsen om ansvar. HDI Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring giver beslutningstagere ro i sindet.

Læs mere

Erhvervs- og produktansvar

HDI’s erhvervs- og produktansvarsforsikring beskytter dig og din virksomhed i tilfælde af krav om erstatning fra tredjemand og medarbejdere

Læs mere

Guldsmedeforsikring

Guldsmede, juvelerer, urmagere, engroshandlere og diamanthandlere har mange værdier og bliver hyppigt udsat for forbrydelser. Mange har derfor haft svært ved at tegne en forsikring. HDI har i samarbejde med brancheorganisationen udviklet en bred dækning som er knyttet til en skadeforebyggende indsats for at reducere risikoen.

Læs mere

Produktkontaminering

HDI Danmark leverer branchespecifik kontamineringsforsikring (CPI) – forebyggelse, forsikring og krisehåndteringsbistand der giver virksomhederne mulighed for at reducere konsekvenserne af en tilbagekaldelse betydeligt, fx i form af driftstab og tab af renommé.

Læs mere

Professionelt ansvar

HDI’s professionelle ansvarsforsikring dækker et eventuelt erstatningsansvar, I som rådgivere måtte ifalde i forbindelse med uagtsomme handlinger eller undladelser, der kan ramme jeres klienter eller tredjemand.

Læs mere

Special Risk

Som følge af HDI Danmarks omfattende professionelle know-how og mange års erfaring kan vore kunder regne med en professionel og diskret håndtering og løsning af skader.

Læs mere

Transportforsikring

Varer transporteres med forskellige transportmidler. HDI giver virksomhederne mulighed for at få en bredt dækkende forsikring af transportskader.

Læs mere