HDI Directors & Officers (D&O) Liability Insurance to insure against liability risks during the normal course of business

Bestyrelse, direktion og tilsynsråd påtager sig ansvaret for virksomheden. Driften kan imidlertid hurtigt føre til tab for virksomheden eller tredjemand – som følge af en uheldig investering, manglende overholdelse af ny lovgivning eller afgivelse af forkerte oplysninger i et udbud. Ledelsen oplever i stigende grad at blive mødt med krav om erstatning. Ledere hæfter principielt ubegrænset for økonomiske tab med hele deres private formue. HDI Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring spænder et sikkerhedsnet ud under ledelsen og dækker i tilfælde af krav samt sikrer imod en indefrysning af deres personlige værdier.


Detaljer om dækningen

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikringen dækker, hvis et medlem af ledelsen mødes af et erstatningskrav som følge af en tilsidesættelse af deres opgaver. Rejses krav, vil HDI tage stilling til, hvad der er dækket, hvem som er ansvarlig og erstatte berettigede krav.

  • HDI Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring dækker beslutningstagere i tilfælde af krav fra tredjemand og deres egen virksomhed.
  • Ledere kan regne med en omfattende hjælp i tilfælde af krav, uanset hvem kravstiller er.

Highlights

Global dækning af krav

Via internationale forsikringsprogrammer kan HDI dække virksomhederne globalt og udstede lokale policer i mere end 60 lande.

Fast kapacitet sikrer dækning

Kunder kan vedvarende regne med HDI’s tilknytning til markedet.

Dækning af andre ansvarsrisici

Erfaring med tegning af forsikring for børsprospektansvar og ansvar ved udstedelse af værdipapirer.

Professionel skadebehandling

HDI har mange års erfaring, og i tilfælde af et krav, kan ledelsen se frem til en optimal støtte. HDI samarbejder med et globalt netværk af advokater og vil sikre en hurtig afgørelse af ethvert krav.


Specialistens råd:

Overholdelse af internationale compliance-krav

Når virksomheder bevæger sig ind på et nyt marked, følger nye forpligtelser og regler, som virksomheden og ledelsen skal overholde. Gennem det internationale forsikringsprogram kan du forsikre denne ansvarsrisiko i overensstemmelse med de lokale forhold.

Tal med vores specialister.