Engineering & Construction – cover for machinery, plant and equipment, installation and construction projects

Tekniske uheld, materialefejl og driftsuheld kan når som helst føre til produktionsstop. Ved montageopgaver og på byggepladser kan eksterne faktorer som vejret eller brand forøge risikoen. HDI’s Teknik forsikring dækker eksisterende risici. “All Risk” dækningen giver en bred forsikring af tingskade og driftstab. Projekt yder en bred dækning af risici ved større byggeprojekter og montagearbejder. Alle kunder har adgang til hjælp fra forsikringsingeniørerne i HDI’s Risk Consulting. De hjælper kunderne med tidligt at identificere og forebygge potentielle risikosituationer.


Detaljer om dækningen

Teknik forsikring

HDI betaler alle nødvendige omkostninger til at genskabe maskiner, anlæg, fabrik og udstyr til fuld drift efter en skade. Det dækker et stort antal risikosituationer lige fra brand til kortslutning og menneskelige fejl.

HDI maskinforsikring dækker, hvis maskiner og anlæg og udstyr skal repareres eller skiftes ud som følge af et havari. Alle typer af transportabelt udstyr og entreprenørmateriel kan forsikres i tilfælde af uventet skade. Andre omkostninger som oprydning, afskaffelse og redning kan også dækkes, hvis det ønskes.

Er uheldet ude, og maskinerne stopper, kan det føre til driftsstop. Driftstop kan påføre virksomheden økonomiske tab, som kan forsikres ved at tilføje en dækning. HDI driftstabsforsikring dækker tab af dækningsbidrag, faste omkostninger og ekstra omkostninger for hurtigt at komme i gang igen.

Forsikringen dækker alle nødvendige omkostninger til at genskabe beskadigede ting til den stand, de havde før skaden. Oprydning og reparationer kan også dækkes. Underleverandører på et projekt er dækket af policen, forudsat at det, de leverer, er indeholdt i den forsikringssum, der er tegnet. Kunden kan for eksempel vælge et fast beløb frem for at løbe risikoen for ekstrapræmie.

HDI Entreprise All Risks forsikring betaler omkostninger inden for den aftalte ramme til at rengøre og reparere svarende til forholdene før skaden. Forsikringssummen omfatter alle omkostninger til at genopbygge (arbejdsløn og alle materialer) bortset fra haveanlæg og uvedkommende materialer. Kunden kan også forsikre skade som følge af brand, lyn og eksplosion, og tab som følge af tyveri af projektspecifikke materialer og dele. I tilfælde af skade på et byggeprojekt kan en bygherre blive mødt af krav om at dække entreprenørens hidtidige arbejde. HDI’s Entreprise All Risks forsikring dækker også denne risiko.


Highlights

Kundeorienteret teknisk rådgivning

Teknikere med mange års erhvervserfaring arbejder for HDI som underwritere og hjælper kunder med alle mulige tekniske spørgsmål.

Høj forsikringskapacitet

HDI har tilstrækkelig forsikringskapacitet til at dække store projekter.

Dækker hele verden

Lokale entreprenører er godt dækket ind. Virksomheder med aktiviteter i hele verden kan blive dækket gennem et internationalt forsikringsprogram. Lokale policer udstedes i lande, hvor det er påkrævet.

Adgang til professionel skadebehandling

HDI står for skadebehandling baseret på erfaring, lige fra begrænsning af skade og til en pålidelig afregning af erstatning.


Risk Consulting

Faglært risikorådgivning og hjælp

HDI Risk Consulting tilbyder en rådgivning af faglærte risikokonsulenter til at identificere, bedømme og forebygge, hvor det er relevant at sætte ind for at mindske risici. Forsikringsingeniører vurderer tekniske risici, som skyldes driften, produktionsapparatets eller fabriksanlægs tilstand. Råd til byggeprojekter ydes efter de relevante sikkerhedskrav af lokale tilsynsførende og koordineres centralt.


Specialistens råd:

Udarbejd beredskabs- og katastrofeplaner

Hvis vejret er ekstremt, eller der udbryder brand, vil en indarbejdet beredskabs- og katastrofeplan hjælpe til at reagere hurtigt og begrænse skader og dermed begrænse tab.

Vores specialister hjælper gerne med råd.