Cyber insurance – IT security with HDI Cyber Insurance

Angreb sker på mange måder. Webservere bliver hacket for at stjæle data. Mens man surfer på internettet, kan computeren blive inficeret. Produktionsvirksomheders styringsprogrammer bliver angrebet for at sabotere driften. Eksemplerne vidner om, at det ikke længere er nok at beskytte IT-systemer mod trojanske heste og vira med sikkerhedsprogrammer. IT-sikkerhed kræver en omfattende sikkerhedsstrategi. HDI Cyberforsikring hjælper virksomhederne med en sammenhængende forsikringsløsning.


Detaljer om dækningen

Cyberforsikring

HDI Cyberforsikring dækker virksomhedens eget tab, for eksempel driftstab. Tredjemands tab er også dækket, for eksempel hvis en kunde eller forretningspartner rejser krav om erstatning for tab, som de er blevet påført.

  • Dækker økonomiske tab som følge af eksempelvis skade på, tyveri eller uautoriseret offentliggørelse af data såvel som genopretning af data.
  • Dækningen kan udvides ved at tilføje følgende moduler: Sagsomkostninger, Direktions- og bestyrelsesansvar, cybertrusler, industriel spionage, tredjemands lovovertrædelser og medarbejderes fejl.
  • Opstår der en krisesituation, træder HDI til og hjælper med krisekommunikation og dækker omkostninger til efterforskning.

Highlights

Integreret forsikringsløsning

HDI Cyberforsikring hjælper virksomhederne med en integreret forsikringsløsning. Den kombinerer forsikring af første og tredjemands tab, mulighed for at tilføje vigtige ekstra dækningsområder og hjælper med krisehåndtering.

Direktions- og bestyrelsesansvar

Dækningen kan udvides med erstatningsansvar for ledelsen, som i stigende grad udsættes for personligt ansvar som følge af cyberangreb.

Fokus på driftstab i produktionen

Denne dækning er navnlig udviklet til risikoen i produktionsvirksomheder. Virksomheder kan forsikre risikoen for produktionstab som følge af cyberangreb.

Aktiv dialog om risiko

HDI’s specialister går i dialog med virksomheden om at analysere og risikovurdere IT-sikkerheden for at iværksætte tiltag, der kan begrænse et muligt tab.


Cybercrime målt i forhold til GDP

Source: Net Losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime, Center for strategic and International Studies, June 2014


Risk Consulting

Vær forberedt på en eventuel krisesituation

HDI’s specialister afdækker mulige IT-sikkerhedsrisici ud fra information, som kunden stiller til rådighed. Analyseresultater indgår i IT sikkerhedsvurderingen. Informationen hjælper samtidig virksomheden med at indføre tekniske og administrative ændringer, som sikrer, at den er bedst muligt rustet til at modstå cyberangreb.


Specialistens råd:

Vurderer i fællesskab styrken af IT sikkerheden

Ved at få analyseret risici vil virksomheden få dokumenteret, hvor effektivt virksomhedens IT- og informationssystemer er sikret, efter at ændringerne er gennemført.

Tag en snak med specialisterne.