Contaminated Products

Forøget opmærksomhed på sundhed og fødevaresikkerhed i de senere år har ført til mere bevågenhed omkring forbrugersikkerhed, og som følge heraf ønsker lovgiverne at stramme reglerne for fødevarevirksomhederne. Et eksempel er, at der siden december 2014 har været en forpligtelse for fødevarevirksomheder til at fremhæve indhold, der kan give allergiske reaktioner på etiketter og produktbeskrivelser. Derudover betyder mere komplekse fremstillingsmetoder og teknologiske innovationer i analysemetoder at stadigt mindre prøver kan fastslå at der foreligger en sundhedsfare. Dén udvikling øger sandsynligheden for produkttilbagekaldelser for fødevarevirksomheder.

HDI Danmark leverer branchespecifik kontamineringsforsikring (CPI) – forebyggelse, forsikring og krisehåndteringsbistand der giver virksomhederne mulighed for at reducere konsekvenserne af en tilbagekaldelse betydeligt, fx i form af driftstab og tab af renommé.


Overblik over dækningen

Kontamineringsforsikring (CPI)

Kontamineringsforsikringen er en løsning tilpasset fødevarevirksomheder.  I en skadesituation får den berørte virksomhed den nødvendige ekspertbistand med høj faglig ekspertise, fx indenfor PR, Crisis Management, toksikologi eller biologi.

Kendetegnet for forsikringen er et omfattende dækningsomfang:

  • Tilbagekaldelsesomkostninger – egne, virksomhedens kunders omkostninger eller afholdt af en offentlig myndighed
  • Dekontamineringsomkostninger, re-design og genudviklingsomkostninger eller konsulenthonorarer
  • Tilbagebetaling af produktionsomkostninger, driftstab og mistet fortjeneste som følge af vigende salg
  • Reklamefremstød for at imødegå en trussel om mistet omsætning
  • Konsulentbistand fra velrenommerede eksperter til forebyggelsestiltag ved forsikringsperiodens begyndelse (option)
  • Særlige branchespecifikke udvidelser (option)

Highlights

Adgang til konsulentbistand døgnet rundt

HDI Danmark har indgået partnerskab med flere velrenommerede Crisis Management konsulenter. Har din virksomhed en kontamineringsforsikring hos os får du adgang til konsulenterne via en hotline døgnet rundt.

Professionel og diskret skadebehandling

Som følge af HDI Danmarks  omfattende professionelle know-how og mange års erfaring kan vore kunder regne med en professionel og diskret håndtering og løsning af skader.

Skræddersyet forsikring

Virksomheder kan forsikre sig mod specifikke risici ved at etablere en målrettet forsikring eller yderligere dækning og derved være forberedt i tilfælde af en krisesituation.