FATCA

FATCA loven (Foreign Account Tax Compliance Act) blev vedtaget i 2010 af USA. Mange lande har indarbejdet FATCA bestemmelser i deres nationale lovgivning.

Formålet med FATCA er at undgå, at midler, der er skattepligtige i USA, overføres til udlandet. Dette skal særligt opnås ved at udvide indberetningsforpligtelserne.

HDI overholder FATCA

Talanx Gruppen og dermed HDI Global SE har besluttet, at alle relevante datterselskaber er nødt til at overholde FATCA krav i overensstemmelse med de respektive nationale love. Status for FATCA for disse virksomheder er angivet i det følgende , som fortsat er gyldig, på trods af de seneste navneændringer i Gruppens selskaber.