Compliance: good, sustainable relationships based on partnership

Ikke kun kvaliteten af vores produkter og tjenester afgør, om vores virksomhed har succes. Det samme gælder juridisk korrekt og ansvarlig adfærd leveret af vores medarbejdere i forhold til hinanden, med samarbejdspartnere og i offentligheden. Vi mener ganske enkelt at det er den eneste måde at skabe tillid på.


Highlights

Etiske retningslinjer for medarbejdere

Vores sæt af retningslinjer giver os mulighed for at fastsætte standarder for ansvarlig og etisk adfærd på alle niveauer i koncernen. Hver medarbejder i koncernen skal sikre, at deres handlinger er i overensstemmelse med disse retningslinjer og med gældende lov, retningslinjer og instrukser, der gælder for det arbejde, de udfører.

Uddannelsesarrangementer og -programmer

Vi tilbyder medarbejderne mulighed for at opdatere, udvide og forbedre deres viden om udvalgte compliance-relevante emner.

Whistleblower-system (BKMS® whistleblower-system)

Systemet muliggør anonym indberetning af alvorlige juridiske overtrædelser. Når overtrædelser rapporteres, tager vores Compliance team skridt til at afgrænse skader og undgå yderligere skader.