Proactive risk management: limiting in-company damage and loss events

Door het nemen van risicotechnische maatregelen kan de kans op een schadegeval worden verkleind en de omvang van de schade in een eventuele noodsituatie worden beperkt. Op vergelijkbare wijze geldt dit ook voor grote bouwprojecten en het zware goederenvervoer. HDI brengt deze risicoklasse-overschrijdende activiteiten samen onder de naam HDI Risk Consulting.


Omvang van de diensten

HDI Risk Consulting

HDI Risk Consulting geeft toegang tot ruim 180 technici en specialisten aan bedrijven over de hele wereld in onder meer de elektrotechnische, bouw-, werktuigbouwkundige en automobielindustrie. Op basis van hun specifieke zakelijke behoeften worden bedrijven geholpen bij het identificeren en beoordelen van risico's en bij de implementatie van actieplannen om schade te voorkomen. Onze focus ligt op verschillende activiteiten, afhankelijk van de verzekeringscategorie.

 • Inspecties op locatie
 • Het uitvoeren van risico-, zwakte- en inkomstendervingsanalyses, evenals de ontwikkeling van actieplannen om activa te beschermen
 • Advies en ondersteuning met betrekking tot acties om risico's te verlagen.
 • Training om de operationele, bedrijfsveiligheids- en -beveiligingsnormen te verhogen.
 • Advies over en ontwikkeling van noodactieplannen om de gevolgen van de schade te minimaliseren.
 • Ondersteuning op locatie voor installatie- en bouwprojecten.
 • Risico-inspecties van technische installaties en systemen, met name voor conventionele en duurzame energieopwekking.
  Risicodialoog op basis van de expertise en ervaring van een industriële verzekeraar.
 • Live bewaking van transporten over de hele wereld met behulp van een wereldwijd risk-engineeringsysteem.
 • Ontwikkeling en implementatie van veiligheids- en beveiligingsgerelateerde strategieën om een schadevrije transportafhandeling te verzekeren.
 • Training in een gamma aan disciplines die met logistiek te maken hebben, zoals verpakkingstechnologie en ladingzekering.
 • Ondersteuning bij de organisatie van multimodale transporten, zoals routeonderzoek.
 • Ondersteuning bij risico's in de koellogistiek, in het bijzonder wanneer hierbij geneesmiddelen zijn betrokken (GDP).
 • Evaluatie en verbetering van de opslag- en transportvoorwaarden in de automobiellogistiek.
 • Analyse van de risico's op natuurrampen (NatCat) in wereldwijde toeleveringsketens en het nemen van acties om deze risico's tegen te gaan.

Troeven

Wereldwijde ondersteuning bij schadepreventie door een mondiaal netwerk met aanwezigheid in 21 landen

Op basis van risicoanalyses ondersteunen risicospecialisten over de hele wereld bij de implementatie van actieplannen om schadegevallen te voorkomen en bij de introductie van risk-engineeringsystemen.

Ondersteuning in alle risicoklassen bij natuurrampen (NatCat), inbraak/diefstal, bedrijfsonderbreking

In antwoord op vragen over natuurrampen analyseren risicospecialisten over de hele wereld locatiespecifieke natuurrampen en kunnen zij het potentiële gevaar en de bijbehorende risico's vaststellen.

Veiligheid en beveiliging staan voorop

Specialisten voeren zwakteanalyses uit, ontwikkelen specifieke beschermingsstrategieën en geven professioneel advies over de bescherming van activa na schadegevallen.

Productieprocessen en toeleveringsketens onder de loep genomen

Er worden analyses uitgevoerd op het gebied van bedrijfsonderbreking en de toeleveringsketen. Op basis van de bevindingen worden risico's geïdentificeerd en voorstellen uitgewerkt om dergelijke risico’s te beperken. Eventuele restrisico’s kunnen worden overgedragen door middel van verzekering.

Planningsondersteuning in de bouw

Ondersteuning van projectplanning en hulp bij de coördinatie met vergunningverlenende instanties wordt gedurende nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten geleverd aan exploitanten en planners.

Vroege identificatie van technische storingen

Risicospecialisten voeren statustesten uit, bijvoorbeeld aan machines en technische systemen, om eventuele storingen tijdig te herkennen en schadegevallen te voorkomen.


Tip van de experten

Actuele overzichten op elk moment dankzij GREEN

Ons webgebaseerde platform GREEN (Global Risk engineering Extranet) biedt klanten een continu geactualiseerd overzicht van de risicosituaties op al hun locaties.

Meer informatie over GREEN