Professional claims management service provided by HDI Global

HDI biedt een professionele schadebeheerservice aan, zowel op nationaal als internationaal niveau. In internationale markten wordt deze service geleverd via lokale HDI-bedrijven of aangewezen netwerkpartners. In geval van grote schade zit het schadebeheerteam van het kantoor die het programma heeft onderschreven in de hoofdrol. Ondesteund door ons centrale schadebeheerteam coördineert zij het werk van de schadebeheerexperten in het buitenland. Topprioriteiten zijn het beperken van de omvang van de schade en het vermijden van schadegerelateerde verliezen voor de klant, om zo het functioneren van het bedrijf te garanderen.


Omvang van de diensten

Schadebeheer

Klanten profiteren van de brede ervaring van de schade-experten van HDI in specifieke verzekeringscategorieën.

  • Claimbeheerders zijn belangrijke contactpersonen en zorgen lokaal voor het samenstellen van de juiste teams van deskundigen.
  • Na een schadegeval kunnen bedrijven rekenen op prompte betaling van een vergoeding bij de afwikkeling van hun schadeclaims.
  • Erkende experten in het adviseren over en beheren van rechtszaken over aansprakelijkheid, schikkingsonderhandelingen en bemiddelingsprocessen.
  • Klanten krijgen toegang tot waardevolle informatie om hun risico's te beheren en om te verzekeren dat hun systemen voor kwaliteitsbeheer goed werken.
  • HDI heeft een van de grootste schadeafdelingen in het industriële verzekeringssegment.
  • Bedrijven profiteren van de grote deskundigheid en beslissingsbevoegdheid van onze claimbeheerders.
  • Professionele, gecentraliseerde afhandeling van schadeverhaal.
  • Nauwe samenwerking met HDI-risicospecialisten, die in het geval van een claim toekomstige risicobeperkende maatregelen benadrukken.

Troeven

Wereldwijde afhandeling van claims dicht bij de klant

Hoogwaardige capaciteit wereldwijd, zowel lokaal als internationaal, in dichte nabijheid van de klanten.

Claims worden snel afgewikkeld

De decentrale organisatiestructuur van onze schadebehandelingsactiviteiten maken de snelle en ongecompliceerde behandeling van claims mogelijk.

Ervaring met schadeclaims verzekert brede knowhow

We beschikken over industriespecifieke kennis dankzij jarenlange ervaring met het behandelen van industriële claims.

Naadloze schadeafhandeling

Schadeclaims die buiten het thuisland van de klant worden ingediend, worden naadloos en zonder compatibiliteits- of coördinatieproblemen tussen de hoofdpolis en lokale polissen afgehandeld.