Privacy policy

Hieronder vindt u informatie over het gebruik van uw persoonlijke gegevens bij het bezoeken van onze website.
          
De verantwoordelijke voor de verweking van uw persoonlijke gegevens in dat verband is HDI Global SE, HDI-Platz 1, HDI Global SE, HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Duitsland / HR Hannover B 60320.

Mocht u vragen of suggesties hebben met betrekking tot gegevensbescherming, naast deze informatie, of wilt u uw rechten tot informatie en correctie toepassen, dan helpen onze contacten voor gegevensbescherming u graag.  Bovendien bent u onder bepaalde voorwaarden gerechtigd om de verwerking te beperken, de verwijdering van uw gegevens te vragen of openbaarmaking en verstrekking van al uw verstrekte persoonlijke gegevens te eisen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Ons gegevensbeschermingsteam kan gecontacteerd worden op:

HDI Global SE, Branch voor België
Data Protection Officer
Av. De Tervurenlaan 273/1
B-1150 Brussel
Email: dataprotection.be@hdi.global

De toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is, is de Controleautoriteit Niedersachsen (Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen). Neem contact op met deze instantie als u vragen of klachten hebt.

U kan also contact nemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

1. Logbestanden

Bij elk bezoek aan onze website verzendt uw browser automatisch informatie naar de servers van onze website, die tijdelijk wordt opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende gegevens worden geregistreerd zonder actie van uw kant en opgeslagen totdat ze automatisch worden verwijderd:

  • IP-adres van de computer die het verzoek heeft ingestuurd,
  • datum en uurvan toegang,
  • naam en URL van het bestand(en) waartoe toegang werd gekregen,
  • website die u naar onze Website heeft doorverwezen (referrer page),
  • besturingssysteem en gebruikte browser,
  • naam van uw internettoegangsprovider.

Wij verzamelen en verwerken deze gegevens om het gebruik van onze website mogelijk te maken (voor het maken van de verbinding), om te zorgen voor een continue veiligheid en stabiliteit van het systeem, om de technische administratie van onze netwerkinfrastructuur en optimalisatie van onze website mogelijk te maken, evenals voor gebruik voor interne statistieken. Het IP-adres wordt alleen gebruikt voor statistische doeleinden, evenals in geval van een aanval op onze netwerkinfrastructuur. Dit laat net toe om besluiten te trekken omtrent uw persoon. Het vindt plaats op grond en binnen de perken van, en is gerechtvaardigd door, een belangenafweging conform artikel 6 lid 1, onder f), van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In de mate dat verdere opslag van logbestanden vereist is voor bewijsdoeleinden, mag de verwijdering van deze gegevens niet worden gevraagd totdat het desbetreffende incident definitief wordt uitgeklaard. 

De verzamelde logbestandsgegevens worden na uiterlijk vier weken automatisch verwijderd.

We hebben gepaste maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat geen minderjarige toestemming kan geven voor de verwerking van zijn of haar gegevens. Zouden wij in kennis worden gesteld van het feit dat persoonlijke gegevens van een minderjarige werden verwerkt, zullen we dergelijke persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderen.


2. Cookies en internetanalyse

We werken continu aan het verbeteren en optimaliseren van onze online diensten en om u een aangenaam bezoek aan onze website te bieden. Het bijhouden van gegevens over uw toegang tot onze website in logbestanden, evenals het gebruik van cookies en webanalyse, zijn hiervoor belangrijk. De wettelijke basis voor gegevensverwerking met behulp van cookies - ook voor doeleinden van webanalyse - is onze rechtmatige belangen in de analyse, de optimalisatie en het commercieel houdbaar beheer van onze website in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG.


2.1 Cookie-informatie en cookie-beheer

Cookies worden automatisch op uw computer opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies zijn tekstbestanden die een gepseudonimiseerde alias bevatten en dus geen enkele vorm van attributie toestaan aan een specifieke persoon. Alleen wij zijn in staat om deze cookies te lezen.

De cookies die we gebruiken kunnen als volgt worden gecategoriseerd: algemeen vereist cookies, functie-gerelateerde cookies en service-gerelateerde cookies.

Algemeen vereist cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijk te maken. Bepaalde acties die u uitvoert, worden opgeslagen voor de duur van het bezoek aan onze website met het doel uw gebruikerservaring te optimaliseren. Deze cookies worden verwijderd wanneer u de browser sluit/verlaat.
Functie-gerelateerde cookies stellen ons in staat om onze website aan te passen aan de persoonlijke voorkeuren van onze gebruikers. We slaan bijvoorbeeld de instellingen op die de gebruiker bepaalt (bijvoorbeeld land of taal).

Service-gerelateerde cookies helpen ons het gebruik van onze website te meten. Met deze cookies kunnen we bepalen welke delen van onze website het vaakst worden bezocht. Deze informatie helpt ons om mogelijkheden te identificeren om onze website verder te verbeteren.

Als gebruiker van onze website wordt u gevraagd om uw eigen privacy-instellingen te selecteren om te bepalen of u cookies accepteert of weigert of indien u op de hoogte wilt worden gesteld van het ontvangen van een nieuwe cookie. Bovendien kunt u eerder opgeslagen cookies verwijderen. Als u uw cookies verwijdert, kan dit ertoe leiden dat de reeds bestaande opt-out cookies verwijderd worden. Deze opt-outs moeten dan opnieuw worden geactiveerd om weer effectief te worden. Het deactiveren van cookies kan ook ertoe leiden dat delen van onze website niet volledig functioneel zijn of niet correct worden weergegeven.

Bovendien kunt u uw instellingen aanpassen in ons Cookie Management Center.


2.2. Webanalyse

Wij gebruiken cookies voor onze website die de analyse van uw surfgedrag mogelijk maken (service-gerelateerde cookies). Hiervoor maken we gebruik van de webanalyseservice "Piwik Pro". Deze service maakt alleen gebruik van gepseudonimiseerde gegevens met verkorte IP-adressen, zoals de datum en tijd van de paginaweergave, de duur van het bezoek, de frequentie van de paginaweergave of pagina's die verwijzen naar onze website. U kunt deze cookies activeren en deactiveren zoals beschreven in paragraaf 2.1.


3. Communicatie met ons

Op onze website vindt u verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. De communicatie tussen uw browser en onze servers wordt geëncrypteerd via SSL. U kunt dit zien in uw browser aan de hand van de melding "https://" in het adres van onze website.


3.1 Nieuwsbrief

Als u zich abonneert op een van onze nieuwsbrieven, slaan we uw e-mailadres, voornaam, voornaam, aanspreektitel (indien van toepassing) en land van verblijf op, evenals alle vrijwillig verstrekte informatie.  We gebruiken deze gegevenss uitsluitend om onze nieuwsbriefservice te leveren.

We verzamelen statistieken over wanneer en hoe vaak de respectieve nieuwsbriefuitgaven werden gelezen.  Deze gegevens worden verzameld op een gepseudonimiseerde en statistische basis.  Dit betekent dat we niet registreren of opslaan welke individuele ontvanger een e-mail heeft geopend.
Over het algemeen verwerken wij uw persoonlijke gegevens op grond van uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 (a) AVG.  Als u een leverancier/partner/makelaar of diens vertegenwoordiger bent, verwerken wij uw persoonlijke gegevens voor directmarketingdoeleinden evenwel op basis van onze rechtmatige belangen, na intrestenafweging.  Wij vinden het immers belangrijk om u op de hoogte te brengen van het laatste nieuws en de nieuwste producten.  Deze informatie heeft tot doel u te helpen in uw relaties met HDI en in het kader van uw eigen klantenbeheer.  U kunt uw abonnement op onze nieuwsbrief op elk moment via een link in elke uitgave beëindigen.  We zullen uw gegevens dan van onze mailinglijst verwijderen.

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, slaan we bovendien uw IP-adres op, evenals de datum en uur van de inschrijving en bevestiging, om te kunnen aantonen dat u hebt ingestemd met de ontvangst van de nieuwsbrief en om het ingediende e - mailadres te beschermen , evenals om onze services te beschermen tegen misbruik.  Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd op grond van een afweging van de belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG.


3.2 Contactformulier

Als u ons een bericht wilt sturen, kunt u ons contactformulier gebruiken. Gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd, zoals naam , voornaam , e-mailadres, telefoonnummer, verzekeringspolisnummer (indien van toepassing) en inhoud van het verzonden bericht, worden alleen opgeslagen en gebruikt voor onze individuele communicatie met u. Deze communicatie wordt gevoerd door HDI Global SE , Branch for Belgium, in de gekozen taal. Na het voltooien van het communicatieproces worden uw persoonlijke gegevens in beginsel na tien jaar verwijderd. De wettelijke basis voor deze verwerking van persoonsgegevens is - indien toestemming van de gebruiker is gegeven - artikel 6, lid 1, onder a) AVG.

3.3 Simulator van offerte/ online bestellingsysteem

Gegevens die zijn ingevoerd in een van onze simulatoren of online bestellingsysteem worde uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor de offerte en voorbereiding van de polissen, in dit op grond en conform artikel 6, lid 1, onder b) en f) AVG. We worden hierbij bijgestaan door externe serviceproviders die onderworpen zijn aan in kracht zijnde overeenkomsten inzake gegevensbescherming, in overeenstemming met toepasselijke wettelijke vereisten. Informatie over gegevensbescherming voor specifieke diensten of producten wordt - indien nodig - ter beschikking gesteld bij het gebruik van de simulatoren en het online bestellingsysteem.

3.4 Online Diensten

Onze website biedt online diensten waarvoor uw registratie vereist is, zoals het "Verzekeringscertificaat online" voor onze transportverzekering. De gegevensverwerking die voor een dergelijke registratie vereist is, wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder b) en f) AVG, en wordt tijdens het registratieproces gedetailleerder beschreven.


4. Content en technologie van derden

Voor het embedden van HDI- video's gebruiken we de inhoud en technologie van de online videodienst Vimeo. Deze dienst wordt beheerd door Vimeo, LLC, met hoofdkantoor op 555 West 18th Street, New York, NY 10011, Verenigde Staten.
Bij het ophalen van pagina's van onze website met een Vimeo-plug-in, wordt een verbinding met de servers van Vimeo tot stand gebracht en de plug-in weergegeven. Dit verzendt informatie naar de Vimeo-server over welke pagina's van onze website u hebt bezocht, door uw IP-adres te verzenden. Als u als lid bent aangemeld bij Vimeo, wijst Vimeo deze informatie toe aan uw persoonlijke Vimeo-gebruikersaccount. Wanneer u de plug-in gebruikt, bijvoorbeeld door op de startknop van een video te klikken, wordt deze informatie ook aan uw account toegekend. Er kan aanvullende informatie over het gebruik worden verzameld, bijvoorbeeld wanneer, en hoe lang u een video hebt bekeken. U kunt een dergelijke attributie voorkomen door u af te melden van uw Vimeo-account en de respectieve Vimeo-cookies te verwijderen voordat u onze website gebruikt.

Vimeo heeft toegang tot de tracker van Google Analytics via het iframe waarin de video wordt weergegeven. We hebben geen toegang tot deze tracking door Vimeo. U kunt voorkomen dat de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en gebruikt, betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door de browser plug-in te downloaden en te installeren via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Houd er rekening mee dat wij geen invloed hebben op de wijze en de omvang van de verzameling, van het gebruik of van de verwerking van uw gegevens door Vimeo. Raadpleeg voor meer informatie de gegevensbeschermingsinformatie van Vimeo op https://vimeo.com/privacy.

5. Informatie over het recht van bezwaar

Als wij uw persoonlijke gegevens verwerken op de wettelijke basis van onze gerechtvaardigde belangen , in overeenstemming met artikel 6 lid 1 (f) AVG, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens  conform artikel 21 AVG, op voorwaarde dat er redenen zijn die verband houden met uw specifieke situatie, of indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te behoeve van direct marketingdoeleinden. In het laatste geval zullen we gevolg geven aan uw bezwaar, ongeacht de redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Neem contact op met ons gegevensbeschermingsteam (contactgegevens hierboven) als u gebruik wenst te maken van uw recht van bezwaar of recht tot inkeer.


Uw privacy-instellingen voor onze website

Uw privacy ligt ons nauw aan het hart! Daarom bepaalt u welke gegevens wij van u mogen verwerken. Ongeacht uw selectie voldoen wij ons in elk geval aan de strenge eisen van de Europese verordening inzake gegevensbescherming. (AVG)


Deel 2: Gegevensbeschermingsbeleid

Inhoudsopgave
1. Waarover gaat dit beleid?
2. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
3. Wat verwachten we van u?
4. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
6. Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?
7. Welke rechten geniet u?

 

1. Waarover gaat dit beleid?

Dit beleid handelt over de persoonsgegevens die we met betrekking tot u verwerken in uw hoedanigheid van natuurlijke persoon. Dit beleid is niet van toepassing indien we anonieme of bedrijfsgegevens verwerken.

 

2. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Wij zijn HDI Global SE, Bijkantoor voor België, hierna “HDI” genoemd, gevestigd Tervurenlaan 273 / 1, B-1150 Brussel en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0542.602.657, e-mail:
info.be@hdi.global.

We zijn de "verwerkingsverantwoordelijke" voor de verwerking van uw persoonsgegevens.


3. Wat verwachten we van u?

We verwachten dat u uitsluitend uw eigen persoonsgegevens aan ons verstrekt. Zo u ook persoonsgegevens van andere personen aan ons meedeelt, dan moet u er zeker van zijn dat u daartoe gemachtigd bent.
Tevens verwachten we dat de persoonsgegevens die u ons verstrekt juist zijn en dat u ons onverwijld laat weten wanneer bepaalde gegevens wijzigen.


4. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

De doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken, zijn afhankelijk van de manier waarop u met ons in contact komt.

U surft op onze website
We verwerken informatie over uw gebruik van onze website, met als doel uw keuzes op te slaan alsook onze website te beheren en te verbeteren op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Voor meer informatie in dit verband dient u ons cookiebeleid te raadplegen. We houden uw persoonsgegevens bij zolang u in contact staat met ons (bv. op onze website surfen) evenals gedurende een maximale periode van 10 jaar na het einde van deze relatie.

 

U neemt contact met ons op (bv. via onze website of door ons een e-mail te sturen)
We verwerken uw identificatiegegevens met als doel uw vraag om informatie te beantwoorden en te beheren, op basis van onze gerechtvaardigde belangen. We zijn van mening dat het belangrijk is dat we uw vragen naar behoren beantwoorden. We houden uw persoonsgegevens bij zolang u in contact staat met ons (bv. u vraagt informatie) evenals gedurende een maximale periode van 10 jaar na het einde van deze relatie.

 

U bent een kandidaat
We verwerken uw persoonsgegevens (curriculum vitae) met als doel uw sollicitatie te beantwoorden en te beheren, op basis van onze gerechtvaardigde belangen. We zijn van mening dat het belangrijk is dat we uw sollicitatie naar behoren beantwoorden. We houden uw persoonsgegevens bij zolang u in contact staat met ons evenals gedurende een maximale periode van 5 jaar na het einde van uw sollicitatie.
We krijgen deze informatie van u of van onze partners (zoals rekruteringskantoren).

 

U brengt een bezoek aan onze kantoren
We verwerken uw identificatiegegevens om veiligheidsredenen, op basis van onze gerechtvaardigde belangen. We zijn van mening dat het belangrijk is om de veiligheid van de personen en goederen in onze kantoren te verzekeren. We bewaren uw persoonsgegevens gedurende een maximale periode van 5 jaar vanaf de datum van uw bezoek.
Bovendien verwerken we ook uw persoonsgegevens (enkel beelden en video-opnames) via onze bewakingscamera’s om veiligheidsredenen, op basis van onze gerechtvaardigde belangen. We zijn van mening dat het belangrijk is om de veiligheid van de personen en goederen in onze kantoren te verzekeren. We bewaren deze persoonsgegevens gedurende een maximale periode van 14 dagen vanaf de datum van de opname.

 

U maakt gebruik van ons wifinetwerk
We verwerken uw persoonsgegevens alleen als die gegevens nodig zijn om de verbinding met de dienst en de verdere optimale levering daarvan te verzekeren. Deze gegevens betreffen meer bepaald het IP- en MAC-adres van het mobiele apparaat waarmee u verbinding maakt. Gegevens die door u verzonden worden via het wifinetwerk kunnen, om veiligheidsredenen, op basis van onze gerechtvaardigde belangen worden verwerkt. Al deze persoonsgegevens worden maximaal 24 uur na uw bezoek bijgehouden.

 

U bent een leverancier / partner / makelaar of diens vertegenwoordiger
We verwerken uw identificatiegegevens met als doel onze zakelijke relatie met u naar behoren te beheren, op basis van onze gerechtvaardigde belangen. We zijn van mening dat het voor u even belangrijk is om de kwaliteit van onze zakelijke relaties in stand te houden. We houden uw persoonsgegevens bij zolang u een relatie heeft met ons en gedurende een maximale periode van 10 jaar na het einde van deze relatie.
We verwerken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing-doeleinden, op basis van onze gerechtvaardigde belangen. We zijn van mening dat het voor u belangrijk is om informatie te krijgen over het laatste nieuws en de nieuwste producten. Deze informatie heeft tot doel u te helpen in uw relaties met ons en in het kader van uw eigen klantenbeheer.
We houden uw persoonsgegevens bij zolang u contact heeft met ons evenals gedurende een maximale periode van 10 jaar na het einde van deze relatie.

 

U bent een klant (verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde) of diens vertegenwoordiger
We verwerken uw persoonsgegevens (identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken, financiële gegevens, eigendomsgegevens, beroepsbezigheid, gezinssamenstelling, onderwijs, fysieke informatie, vrijetijdsbesteding, foto’s en andere persoonsgegevens i.v.m. de verzekeringsproducten of schadeclaims) in het kader van het klantenbeheer (productie van verzekeringspolissen en behandelen van schadeclaims), marktonderzoek en fraudebestrijding. Deze verwerking steunt op één van de volgende gronden: uitvoering van het verzekeringscontract, naleving van onze wettelijke verplichtingen of ons gerechtvaardigd belang (alleen voor marktonderzoeken). We zijn van mening dat onderzoeken en markt- en bedrijfsanalyses en -statistieken belangrijk zijn om de kwaliteit van onze dienstverlening aan u te behouden en zelfs te verbeteren.
We verwerken ook uw gezondheidsgegevens die we nodig hebben om de verzekeringsproducten en schadeclaims naar behoren te beheren, voor zover u ons daartoe de toestemming verleent, of, voor wat betreft de schadeclaims, op de grond dat de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
We ontvangen deze informatie van uzelf of van onze partners (makelaars, schade-experten en andere verwerkers), artsen, getuigen, openbare diensten (politie, enz.), derde verzekeraars, verzekeringnemers, verzekerden of begunstigden.
We houden uw persoonsgegevens bij zolang u contact heeft met ons evenals gedurende een maximale periode van 10 jaar na het einde van deze relatie, behalve als wettelijke bepalingen ons verplichten uw gegevens langer te bewaren.

 

U bent een derde (slachtoffer, getuige of andere derde partij)
We verwerken uw persoonsgegevens (identificatiegegevens, persoonlijke kenmerken, financiële kenmerken, kenmerken in verband met eigendom, beroepsbezigheid, gezinssamenstelling, onderwijs, fysieke informatie, vrijetijdsbesteding, foto’s en andere persoonsgegevens i.v.m. verzekeringsclaims) in het kader van het klantenbeheer (behandelen van schadeclaims), marktonderzoek en fraudebestrijding. Deze verwerking steunt op één van de volgende gronden: uitvoering van het verzekeringscontract, naleving van onze wettelijke verplichtingen of ons gerechtvaardigd belang (alleen voor marktonderzoeken). We zijn van mening dat onderzoeken en markt- en bedrijfsanalyses en -statistieken belangrijk zijn om de kwaliteit van onze diensten te behouden en zelfs te verbeteren.
We verwerken ook uw gezondheidsgegevens die we nodig hebben om de verzekeringsclaims naar behoren te beheren, voor zover u ons daartoe de toestemming verleent.
We ontvangen deze informatie van uzelf of van onze partners (makelaars, schade-experten en andere verwerkers), artsen, getuigen, openbare diensten (politie, enz.), derde verzekeraars, verzekeringnemers, verzekerden of begunstigden.
We houden uw persoonsgegevens bij zolang u contact heeft met ons evenals gedurende een maximale periode van 10 jaar na het einde van ons contact, behalve als wettelijke bepalingen ons verplichten uw gegevens langer te bewaren.


5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorsturen naar bedrijven die deel uitmaken van de HDI-groep, naar bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze naam en voor onze rekening (“verwerkers” genoemd, zoals schade-experten, schaderegelaars of makelaars), naar andere verwerkingsverantwoordelijken (bv. derde verzekeraars of herverzekeraars), naar derden wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn alsook naar de politie of de gerechtelijke overheden, op hun verzoek en wanneer ze bevoegd zijn om de persoonsgegevens op te vragen.


6. Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

Wij mogen uw persoonsgegevens doorsturen naar landen buiten de Europese Unie, met inbegrip van de Verenigde Staten. Elke doorgifte van gegevens steunt op een passende beslissing of op standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie.


7. Welke rechten geniet u?

U kunt contact met ons opnemen om de hierna beschreven rechten uit te oefenen in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving:

  • Uw toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens intrekken, voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens aanvankelijk gebaseerd was op uw toestemming.
  • Vragen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens of ze te doen verbeteren, wissen of beperken.
  • U verzetten tegen eender welke handeling van direct marketing en/of onderzoek, ontwikkeling en verbetering van onze producten.
  • De overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, verkrijgen.

Om al deze rechten uit te oefenen kunt u contact met ons op nemen op het adres zoals hierboven bepaald (artikel 2) of via dataprotection.be@hdi.global.

Tevens geniet u het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.