Industrial property insurance from HDI Global

De zaakschadeverzekering van HDI biedt dekking tegen verlies of schade aan bedrijfseigendommen en verzekert ook de bedrijfsonderbreking die daaruit voortvloeit. De territoriale dekking kan wereldwijd worden uitgebreid binnen het kader van ons beleid van internationale verzekeringsprogramma's, die ook dekking kunnen bieden bij natuurrampen. HDI Risk Consulting biedt klanten praktische oplossingen om hun risico's te beperken en schade te voorkomen vóór ze zich voordoet.

Dankzij ons gedecentraliseerde claims management systeem kan HDI snel de nodige beslissingen en maatregelen treffen wanneer er schade ontstaat. Ons snelle optreden heeft één belangrijk doel: namelijk de productiecapaciteit van de betreffende onderneming in stand houden en eventuele gevolgschade voor de onderneming beperken.


Omvang van de diensten

Zaakschadeverzekeringen

Op basis van een bedrijfsrisicoanalyse biedt HDI specifieke verzekeringsdekkingen voor zaakschade- en bedrijfsonderbrekingsrisico's. Deze verzekeringsdekking is gebaseerd op consistente, transparante en begrijpbare contractuele voorwaarden.

  • Overeengekomen vergoeding voor materiële schade aan gebouwen, productiefaciliteiten, machines en inboedel.
  • Bepalen  van de verzekerde waarden in functie van het risico.
  • Uitgebreide ondersteuning inzake brandpreventiemaatregelen om de risico's van brand en explosie te beperken.

Troeven

Een gerust gevoel, waar ook ter wereld

Door zijn eigen wereldwijde netwerk kan HDI overal ter wereld bescherming bieden via zijn internationale verzekeringsprogramma's. Lokale polissen kunnen in 37 landen ter plaatse worden aangeboden door dochterondernemingen van de HDI-groep, en in meer dan 100 landen door partners van het HDI-netwerk.

Altijd up-to-date

Het 'Reporting International Programs Web' (IP-Web) platform biedt tijd- en plaatsonafhankelijke toegang tot informatie over premies en claims. Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt.

Uniforme wereldwijde verzekeringsdekking

De hoofdpolis (‘Masterpolis’) en lokale polissen die dekking bieden tegen specifieke risico's in lokale ondernemingen, bieden dekking volgens een uniforme wereldwijde standaard, om samen te werken binnen internationale verzekeringsprogramma's. Dit betekent dat een wereldwijde verzekeringsdekking mogelijk is via een onafhankelijk product.

Consistent hoge capaciteit

HDI biedt een aanzienlijke dekkingscapaciteit tegen buitengewone risico's. Ondernemingen kunnen rekenen op de financiële draagkracht van HDI als industriële verzekeraar, binnen de financieel sterke en zeer betrouwbare Talanx-groep.


Risk Consulting

Tijdig brandpreventiemaatregelen nemen

Risk engineers bij HDI Risk Consulting met expertise in een brede waaier van specialisaties, bieden bedrijven ondersteuning inzake alles wat met risk engineering te maken heeft. Eén centraal thema is brandpreventie, gaande van advies over brandpreventiesystemen tot het aanstellen van een brandpreventieverantwoordelijke. Samen met de klant worden er ter plaatse inspecties verricht en in het kader van het operationele risicobeheer maatregelen afgesproken om de gevaren te beperken.


Schadebeheer

Snelle en eenvoudige afhandeling van claims

Ervaren claimbeheerders en -specialisten staan voor u klaar in de lokale HDI-kantoren en worden ondersteund door collega's van de claimsafdeling in het hoofdkantoor van HDI. Dit garandeert dat schade-experten overal ter wereld snel ter plaatse zijn, ongeacht waar de schade zich heeft voorgedaan. Dat laat ons toe alle noodzakelijke beslissingen om het verlies of de schade te beperken snel te nemen en schades onverwijld te vergoeden.


Tip van de experten

Gericht vermijden van omzet- en inkomensverlies

Met behulp van onze tool voor de analyse van de toeleveringsketen kunnen klanten nagaan waar er een verhoogd risico bestaat op schade door incidentele bedrijfsonderbreking (CBI - contingent business interruption)  en kunnen zo dat risico beperken. Wij kunnen u hierover meer informatie geven, mocht u dat wensen.