Global insurance against transport damage caused when goods are shipped using all modes of transport


Door samenwerking tussen de afdelingen underwriting, risk engineering en claims management kunnen wij klanten optimaal op hun wenken bedienen. Om te verzekeren tegen transportschade aan zendingen in binnen- en buitenland, biedt HDI een 'allrisk'-dekking aan via zijn zeevrachtverzekeringsoplossing. Dankzij een gedecentraliseerd en professioneel georganiseerd claims management systeem kunnen claims snel worden verwerkt en afgehandeld. Risk engineers van HDI Risk Consulting bieden ondernemingen ondersteuning inzake een brede waaier van thema's, gaande van het gebruik van Incoterms® tot de implementatie van schadepreventiemaatregelen. 


Omvang van de diensten

Transportverzekering

De verzekeringsdekking omvat bescherming tegen schade aan goederen tijdens transport. Op mondiaal niveau werkt HDI voor claims services samen met internationale advocatenkantoren.

  • Wat zeevracht betreft, worden ook alle algemene uitgaven wegens “Gemene Averij” vergoed. In de praktijk kunnen deze kosten oplopen tot 50 % of meer van de waarde van de goederen. HDI beschikt over een internationaal netwerk van zeeschade-experten die in dergelijke gevallen kunnen helpen.
  • Ondernemingen die regelmatig verzekeringsdekking nodig hebben voor hun zendingen, kunnen een doorlopende verzekeringsdekking regelen in de vorm van een algemene abonnementspolis. Binnen deze polis hoeven de voorwaarden en premies niet voor elke nieuwe zending te worden overeengekomen.
  • In geval van een schade, dient HDI mogelijke compensatieclaims in tegen derden en stelt het alles in het werk om het kapitaal van de klanten veilig te stellen.

Troeven

Wereldwijde gemoedsrust, welk transportmiddel ook wordt gebruikt

Internationale verzekeringsprogramma's dekken ook zendingen door buitenlandse dochterondernemingen en productievestigingen.

Wereldwijde monitoring van zendingen

Dankzij mondiale risk engineering kunnen zendingen van nabij worden gevolgd, wat direct van invloed is op de lokale risicosituatie.

Risk engineering strategieën om claims te beperken

Risk engineers van HDI Risk Consulting ontwikkelen een risk engineering strategie in overleg met de klanten, die erop gericht is een veilige uitvoering van de zendingen te garanderen.

Deadlines nakomen, liquiditeit veilig stellen

Door snel en professioneel te handelen en snel uit te betalen in geval van een gedekte schade, zorgt HDI ervoor dat een klant zijn leveringsverplichtingen kan nakomen en de operationele liquiditeit van zijn klant gewaarborgd is.


bijna 70 procent van alle transportschade wereldwijd is vermijdbaar

Elk jaar wordt er tijdens weg-, lucht- en zeetransport van goederen voor ongeveer 4 miljard euro schade geleden. Bijna 70 % van deze schade is vermijdbaar.


Schadebeheer

Regelmatige informatie over risicosituaties

In geval van een claim genieten klanten wereldwijd 24/7 professionele klantenservice. Dankzij ons gedecentraliseerde schadebehandelingssysteem, zijn expertenteams snel ter plaatse om bewijzen vast te stellen, zodat onmiddellijk de nodige stappen kunnen worden genomen om eventuele schadebeperkende maatregelen op gang te brengen. Experten worden volgens noodzaak ingezet in binnen- en buitenland, en de diensten van advocaten worden aangetrokken. Verzekerden krijgen regelmatig informatie over veranderende risico's in doellanden, bijvoorbeeld in verband met klimaat- of sociale omstandigheden. HDI biedt ondersteuning bij de recycling of ecologisch verantwoorde verwijdering van beschadigde goederen. Door gezamenlijke analyse van claims worden oorzaken blootgelegd, zodat actieplannen kunnen worden ontwikkeld en ingevoerd om schade in de toekomst te voorkomen.


Risk Consulting

Ondersteuning door experten met praktijkervaring

Risk engineering diensten worden wereldwijd standaard aangeboden. Om en bij de 150 technici, waaronder stuurmannen, kapiteins en wetenschappers, dragen hun vele jaren ervaring bij met als doel schade steeds beter te voorkomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verpakkings- en ladingseisen, die verschillen naargelang het soort goederen en het transportmiddel. Deze en andere veiligheidsgerelateerde onderwerpen komen regelmatig aan bod tijdens trainingssessies. Zo nodig kunnen klanten hulp krijgen bij de organisatie van verzendroutes, met name bij de keuze van de passende transportmiddelen. Daarom gebruiken risk engineers van HDI Risk Consulting risk mapping tools zoals ons speciaal ontwikkelde geo-informatiesysteem ARGOS, dat een analyse mogelijk maakt van plaatsgebonden risico's voor bestaande natuurgevaren.


Tip van de experten

Online verzekeringscertificaten afleveren

Verzekeringscertificaten gelden als bewijs dat zendingen verzekerd zijn. HDI biedt zijn klanten een online tool aan waarmee ze deze certificaten makkelijk kunnen afleveren. Klik hier voor meer informatie.