Industrial liability: insurance against claims for damages

Een aansprakelijkheidsverzekering is essentieel voor industriële bedrijven. Er kan altijd iets gebeuren wat aanzienlijke materiële schade en/of lichamelijke letsels veroorzaakt. Voor fabrikanten geldt dit met name voor de mogelijke gevolgen van productgebreken. Bedrijven worden dan geconfronteerd met schadeclaims. Schadeclaims kunnen het voortbestaan van een onderneming in gevaar brengen. Dit geldt ook voor een productterugroeping om verdere schade of verwondingen te voorkomen. HDI biedt aanvullende verzekeringen om de kosten van een eventuele productterugroeping te dekken.


Omvang van de diensten

Bedrijfs- en productaansprakelijkheidsverzekering

Verzekert tegen lichamelijke letsels en materiële schade tot een overeengekomen verzekerde som. HDI staat in voor de validatie van schadeclaims en zorgt ervoor dat gedekte claims worden uitbetaald.

  • Vaststelling van vereiste verzekeringsdekking op basis van de specifieke risicosituatie van een onderneming.
  • Verstrekken van informatie om klanten in staat te stellen hun risico's te beheren. In het kader van een gezamenlijke risicoanalyse, worden prioriteiten gesteld en de blootstelling van de klant aan verschillende risico's bepaald. Wij werken met eigen risicotools en gespecialiseerde systemen voor verder onderzoek. Daarnaast gebruiken wij ook de knowhow van onze ervaren medewerkers.

Troeven

Professionele knowhow uit de echte wereld

HDI staat bekend om zijn expertise inzake advies en beheer van aansprakelijkheidsclaims, discussies met derden over de regeling van schadegevallen en het begeleiden van transacties.

Wereldwijd consistente aansprakelijkheidsdekking en compliance

Internationale verzekeringsprogramma's die voldoen aan de specifieke voorschriften en eisen van individuele landen, bieden een globale verzekeringsdekking voor de wereldwijde bedrijfsactiviteiten van een onderneming.


Schadebeheer

Gespecialiseerde hulp bij grote claims

HDI heeft vele jaren ervaring met het begeleiden van schades en met schaderegeling, ook in landen met zware procedurele procedures zoals de VS. Belangrijke internationale claims worden beheerd en geregeld door meertalige interne aansprakelijkheidsspecialisten, in samenwerking met lokale bevoegde advocaten. HDI werkt samen met een netwerk van experten om deze claims te analyseren en te beoordelen. In geval van een claim kunnen verzekerden vertrouwen op ons beproefde internationale claimsbehandelingsysteem met centrale database.


Aansprakelijkheidsrisicobeheer

Mix van verschillende instrumenten

Risicotools

Dankzij sectorspecifieke tools en gespecialiseerde systemen kunnen systematische risicoanalyses worden verricht. Voortdurende marktobservatie, een brede ervaring met claims en sectorexpertise, vormen het fundament voor de geschikte risicobeoordelingsnormen die wij hanteren.

Netwerk van experten

In zeer complexe risicosituaties beslissen wij hoe we onze interne en externe experten het beste kunnen inzetten. Ervaren specialisten uit alle belangrijke wetenschappelijke- en onderzoeksdomeinen onderzoeken de specifieke risico's van de klanten.