Aansprakelijkheid

De bedrijfs- en productaansprakelijkheidsverzekering van HDI beschermt u en uw onderneming tegen schadeclaims van derden.

Lees verder

Beroepsaansprakelijkheid voor architecten

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor architecten van HDI beschermt u en uw onderneming tegen claims van derden voor de financiële gevolgen van de wettelijke aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid.

Lees verder

Beroepsaansprakelijkheid voor technische consultants

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor technische consultants van HDI beschermt u en uw onderneming tegen claims van derden voor de financiële gevolgen van de wettelijke aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid.

Lees verder

Bestuurdersaansprakelijkheid

Strengere compliance-eisen vergroten de aansprakelijkheidsrisico's waarmee bestuurders te maken krijgen. De HDI Bestuurdersverzekering biedt besluitvormers gemoedsrust.

Lees verder

Bouw & Techniek

Bouw- & installatieprojecten alsook machines zijn onderhevig aan een brede waaier van interne en externe gevaren alsook natuurrampen (AoG).

Lees verder

CMR+

Onze polis CMR+ richt zich tot kleine en middelgrote wegvervoerders en logistieke bedrijven, gaande van 5 tot 100 trekkers. CMR+ is een zogenaamde eenheidsoplossing. Met andere woorden, u kunt meerdere risico's in één en hetzelfde contract onderbrengen.

Lees verder

Compact

HDI Compact levert verzekeringsoplossingen op maat in pakketvorm voor het middle market segment

Lees verder

Cyberverzekering

Grote ondernemingen en middelgrote bedrijven zijn steeds vaker het slachtoffer van cyberaanvallen. Volgens een onderzoek van Bitkom schaadt dit de economie elk jaar voor meer dan 50 miljard euro.

Lees verder

Employers Practice Liability

Het is moeilijk om alle klachten van werknemers te voorkomen. Daarom ontwikkelde HDI een uitgebreide verzekeringsdekking en -service voor werkgevers die hen beschermt tegen claims op basis van beschuldigingen van discriminatie (Employment Practices Liability verzekering, EPL)

Lees verder

Evenementenverzekering

Onze verzekeringsoplossingen bieden evenementorganisatoren en -promotoren bescherming tegen alle financiële risico's voor en tijdens hun evenement.

Lees verder

Filmverzekering

Onze verzekeringsoplossingen bieden bescherming tegen alle toevallige gebeurtenissen waarmee een filmproductiehuis te maken kan krijgen tijdens de productieperiode van een film.

Lees verder

Productcontaminatie

De wettelijkeAOnveilige producten kunnen de veiligheid en gezondheid van consumenten van voeding en dranken in gevaar brengen, ondanks alle inspanningen van producenten om veilige producten te maken.

Lees verder

IT-verzekering

Nergens evolueren de dingen sneller dan in de digitale wereld. Elke persoon, onderneming en overheidsinstantie is tegenwoordig afhankelijk van de nieuwste communicatievormen. Dit houdt bepaalde risico's in en het is niet altijd makkelijk deze te controleren.

Lees verder

Klinische proeven

De HDI aansprakelijkheidsverzekering voor klinische proeven beschermt de opdrachtgever van experimenten op proefpersonen tegen claims van de deelnemers voor de gevolgen van lichamelijke letsels die werden opgelopen door de deelname aan dit experiment.

Lees verder

Collectieve ongevallen

De verzekeringsdekking treedt alleen in werking als een werknemer een arbeidsongeval krijgt terwijl hij op het werk is of op weg naar en van het werk. Problemen ontstaan vooral bij het onderscheid maken tussen de reisweg naar en van het werk en zakenreizen.

Lees verder

Speciaal risico

Hoewel ontvoering en afpersing eerder zeldzame fenomenen lijken in België en Luxemburg, komen ze wel degelijk voor. Ze halen echter slechts zelden de media dankzij de discrete aanpak.

Lees verder

Transportverzekering

Goederen worden vervoerd met verschillende transportmiddelen. De HDI transportverzekering biedt ondernemingen de kans zich uitgebreid te verzekeren tegen transportrisico's.

Lees verder

Verzekering tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid

vertrouw de toonaangevende verzekeraar voor de beste dekking en service

Lees verder

Zaakschade en bedrijfsschade

HDI Global biedt een verzekeringsdekking die tegemoet komt aan uw behoeften.

Lees verder