U bent ook 10 jaar lang wettelijk aansprakelijk voor gebreken die de stevigheid van de volledige door u ontworpen constructie of een belangrijk deel ervan aantasten. HDI ontwikkelt verzekeringen op maat voor al uw noden. Wij verzekeren zowel kleine als grote projecten en bieden zowel standaard als hoge verzekerde limieten aan voor slechts één project of voor een jaarpolis.


Omvang van de diensten

Beroepsaansprakelijkheid

Verzekering tegen claims voor financiële gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid. HDI staat in voor de validatie van schadeclaims en zorgt ervoor dat geldige claims worden uitbetaald.

HDI biedt u een verzekeringsoplossing die uw onderneming en uw vermogen beschermt tegen claims wegens lichamelijke letsels, materiële schade en financiële verliezen.

Wij garanderen dat onze verzekeringsoplossing voldoet aan de eisen die worden opgelegd door de specificaties van de opdrachtgever.

 


Troeven

Professionele knowhow uit de echte wereld

HDI staat bekend om zijn expertise inzake advies omtrent en beheer van aansprakelijkheidsclaims, discussies over de vereffening en bemiddelingsprocessen.

Hoog niveau van capaciteit

HDI beschikt over voldoende dekkingscapaciteit om grote projecten te verzekeren.


Schadebeheer

Gespecialiseerde hulp bij grote claims

HDI heeft vele jaren ervaring met schaderegeling en -vereffening, ook in zeer proceszieke gebieden. Belangrijke internationale claims worden beheerd en vereffend door meertalige interne aansprakelijkheidsspecialisten, in samenwerking met lokale bevoegde advocaten. HDI werkt samen met een netwerk van experten om deze claims te analyseren en te beoordelen. In geval van een claim kunnen verzekerden vertrouwen op ons beproefde internationale claimsbehandelingsysteem met centrale database.


Aansprakelijkheidsrisicobeheer

Mix van verschillende instrumenten

Indien nodig of gevraagd door onze klanten kunnen de risicospecialisten van HDI een sectoroverschrijdende risk engineeringdienst aanbieden die klanten helpt de risico's te identificeren en te becijferen en zo nodig risicobeperkende en -voorkomende maatregelen te treffen. Advies en ondersteuning voor bouwprojecten wordt verstrekt in het verlengde van de relevante veiligheidsgerelateerde eisen, via lokale inspecties en centrale coördinatie.

 

Wereldwijde verzekeringsdekking (m.u.v. wet-Spinetta in Frankrijk)

HDI kan architecten overal ter wereld verzekeren.

Project- en jaarpolissen

Wij sluiten zowel jaar- als projectpolissen af. Wij kunnen substantiële verzekerde limieten aanbieden.