HDI Directors & Officers (D&O) Liability Insurance to insure against liability risks during the normal course of business

Raden van bestuur, CEO's en raden van toezicht dragen verantwoordelijkheden voor hun ondernemingen. Bedrijfsactiviteiten kunnen echter snel tot verliezen leiden die gevolgen hebben voor hun eigen ondernemingen of derden - zij het door een verkeerde investeringsbeslissing, niet-naleving van een pas ingevoerde wet of valse verklaringen tijdens een aanbestedingsproces. Bestuurders worden dan steeds vaker geconfronteerd met schadeclaims. Bedrijfsleiders dragen potentieel onbeperkte aansprakelijkheid voor financiële verliezen tot het bedrag van hun privévermogen. De HDI bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt een vangnet voor de getroffen bestuurders, dat hen in noodgeval beschermt en voorkomt dat hun persoonlijke bezittingen in beslag worden genomen.


Omvang van de diensten

D&O verzekering (bestuurdersverzekering)

De D&O verzekeringspolis biedt verzekeringsdekking als er tegen een bestuurder een claim wordt ingediend wegens het niet-nakomen van zijn verplichtingen. In geval van een claim bepaalt HDI wat er gedekt is en wie aansprakelijk is, en betaalt een compensatie uit voor gerechtvaardigde claims.

  • De D&O verzekering van HDI beschermt bedrijfsleiders tegen wettelijke aansprakelijkheidsclaims van derden en van hun eigen onderneming.
  • Bedrijfsleiders genieten uitvoerige ondersteuning in geval van een claim. Wat schadeclaims van de eigen onderneming van een bestuurder betreft, geldt een omkering van de bewijslast voor de aansprakelijkheidsvraag. Dit betekent dat de onderneming moet bewijzen dat ze aan haar verplichtingen niet heeft verzuimd.

Troeven

Mondiale verzekering tegen aansprakelijkheidsrisico's

Via zijn internationale verzekeringsprogramma's biedt HDI mondiale verzekeringsdekking met faciliteiten om lokale polissen aan te bieden in meer dan 60 landen.

Stabiele capaciteit om dekking te bieden

Op lange termijn kunnen verzekerden rekenen op een hoge en consistente onderschrijvingscapaciteit voor verzekering tegen deze aansprakelijkheidsrisico's.

Dekking voor andere aansprakelijkheidsrisico's

Er worden ook verzekeringsoplossingen aangeboden voor prospectusaansprakelijkheidsrisico's voor beursintroducties en andere uitgiften van effecten.

Professionele ondersteuning in geval van een claim

In geval van een claim biedt HDI met zijn vele jaren ervaring de garantie dat verzekerde personen kunnen rekenen op een optimale ondersteuning door een wereldwijd netwerk van advocaten en een snelle afhandeling van eventuele claims.


Tip van de experten

Internationale compliance-eisen

Elke toetreding tot een buitenlandse markt vergroot de compliance-eisen waarmee ondernemingen en hun bestuurders te maken krijgen. Via een internationaal verzekeringsprogramma kunt u zich tegen deze aansprakelijkheidsrisico's verzekeren overeenkomstig de lokale vereisten. Ga eens praten met onze experten.