HDI biedt een verzekering voor het aansprakelijkheidsrisico vanwege illegale tewerkstellingspraktijken zoals:

 • Discriminatie op basis van ras, huidskleur, geslacht, geloof, enz.
 • Weigering van promotie
 • Onrechtvaardige degradering, verplaatsing, disciplinaire maatregelen, verkeerde interpretatie van de situatie, enz.
 • Seksuele intimidatie op het werk
 • Ongerechtvaardigd ontslag

De procesrisico's en schadevergoedingsclaims, samen met de mogelijke claims voor compensatie voor persoonlijk lijden die voortvloeien uit de bovengenoemde praktijken, kunnen precies verzekerd worden op de volgende basis:

 • een wereldwijde verzekeringsdekking voor internationaal opererende ondernemingen, of
 • ten aanzien van de onderliggende EU-richtlijnen voor continentale Europese landen
 • voor zover wettelijk toegelaten, zal ook buiten België dekking worden verleend

 


De voordelen op een rij

 • Naast een verzekeringsdekking op maat op basis van een Nederlandse, Franse of Engelse formulering, bieden wij een uitgebreid risicobeheer dat gericht is op het voorkomen van schade en ondersteunen wij uw preventief risicobeheer door middel van uitvoerige begeleiding, in samenwerking met een wereldwijd netwerk van gespecialiseerde advocatenkantoren.
 • In geval van schade, kan de verzekerde rekenen op een deskundige en discrete verwerking en afhandeling van claims.
 • Werkgevers kunnen rekenen op een grondige en discrete behandeling van hun dossier en de gedegen service van HDI.

Onze prestaties

Wij bieden een wereldwijde verzekeringsdekking en snelle hulp in geval van schade: Wij gaan na of u aansprakelijk kunt worden gesteld, beschermen u tegen onrechtmatige claims en nemen de verweerkosten op ons of betalen de overeengekomen compensatie.