Verzekering tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid
VOOR UW PROJECT
vertrouw de toonaangevende verzekeraar voor de beste dekking en service

Verplichte tienjarige aansprakelijkheid, waarom een polis afsluiten?

De Belgische wetgever bepaalt in art. 1792 en 2270 van het burgerlijk wetboek dat, wie deelneemt aan de oprichting van een gebouw daarvoor een tienjarige aansprakelijkheid draagt.

Indien een bouwvergunning wordt afgeleverd na 1 juli 2018 voor de realisatie van een woning, dan legt de wet van 31 mei 2017 het verplicht afsluiten van een verzekering op die deze tienjarige aansprakelijkheid dekt. 
De architect krijgt bovendien de wettelijke plicht om na te gaan of een dergelijke dekking is afgesloten.

HDI Global SE voorziet in een verzekeringsoplossing waarbij alle betrokken bouwpartners gewaarborgd zijn in één enkele polis en in overeenstemming met de wet.

De polis die HDI aanbiedt,  zal dekking voorzien voor alle partners die betrokken zijn bij de realisatie van het project, zelfs voor zij die nog niet gekend zijn bij het afsluiten van het verzekeringscontract. De polis zal dekking voorzien voor tien jaar vanaf de aanvaarding van het verzekerde project.
Onze webapplicatie biedt u de mogelijkheid om op eenvoudige wijze uw verzekeringspremie te berekenen. De polis is onmiddellijk en digitaal beschikbaar na betaling van de premie. De polis kan volledig digitaal worden gerealiseerd. Attesten en andere documenten zullen onmiddellijk digitaal beschikbaar zijn van zodra de premie wordt voldaan.

 

Wie is verzekerd ?

Alle bouwpartners betrokken bij het ontwerp of de constructie van het gebouw en die volgens de wet een tienjarige aansprakelijkheid dragen, kunnen als verzekerde in de polis worden opgenomen.

De polisvoorwaarden bepalen dat de begunstigde van de waarborgen steeds de eigenaar van de woning is of zijn latere rechtsverkrijgers.

 

 

Wie is de verzekeringsnemer?

De polis kan worden afgesloten door elke partij betrokken bij het project, bv. architect, aannemer, ingenieur of andere dienstverleners. Zelfs de bouwheer als begunstigde van de polis kan de dekking afsluiten.
 
Architecten hebben de wettelijke plicht om na te gaan of elke deelnemer aan de werken die een tienjarige aansprakelijkheid draagt, gewaarborgd is conform de wettelijke bepalingen. Indien dit niet het geval is, mogen zij niet deelnemen aan de oprichting van de werken.

 

 

Wat is gedekt?

De polis voorziet in de wettelijk verplichte dekkingen voor de tienjarige aansprakelijkheid zoals voorzien in de wet van 31 mei 2017, kort samengevat:

• Dekking voor woningbouw (eengezinswoningen of appartementsgebouwen)
• Dekking voor de tienjarige aansprakelijkheid (cfr. art. 1792 en 2270 B.W.) van alle bouwpartners
• Dekking gedurende 10 jaar vanaf de aanvaarding van de werken.
• Voor zover het de soliditeit en stabiliteit van de gesloten ruwbouw in het gedrang brengt en de waterdichtheid wanneer deze laatste de stabiliteit of de soliditeit van de gesloten ruwbouw in het gedrang brengt.

Er is dekking voor materiële en immateriële gevolgschade en dit conform de wettelijke bepalingen en gelimiteerd tot de waarde van de woning met een maximum van 500.000 EUR.

 

Wat is uitgesloten ?

Dekking is voorzien conform de wettelijke bepalingen en ook enkel de uitsluitingen die door de wetgever worden toegelaten zijn opgenomen in de polis.

Wat met de polis Beroepsaansprakelijkheid?

 

De architect is reeds enkele jaren bij wet verplicht om voor zijn beroepsaansprakelijkheid een polis af te sluiten. De wetgever voorziet om deze verplichting verder uit te breiden naar de andere dienstverleners in de bouw zoals ingenieurs, veiligheidscoördinatoren en andere.

Deze nieuwe wetgeving wordt in de loop van 2018 verwacht. Als professionele bouwpartner zal u ook dan bij HDI Global terechtkunnen voor het afsluiten van een wettelijk conforme polis.’

 

 

 

Waarom kiezen voor HDI Global?

 

 

Betrouwbare verzekeraar

U kiest voor een betrouwbare verzekeraar met jarenlange ervaring in het verzekeren van bouwprojecten en bouwpartners.

 

 

Schaderegeling

Daar alle bouwpartners in dezelfde polis verzekerd zijn, kan men rekenen op een vlotte schaderegeling. Men vermijdt de zoektocht naar de verantwoordelijke partij en diens verzekeraar.

 

Verhaal

Daar alle partijen in dezelfde polis verzekerd zijn, zal er geen verhaal zijn op een verzekerde partij.

 

 

Eenvoudig afsluiten van de polis

Uw offerte is online beschikbaar in slechts een paar klikken. Enkel de belangrijkste administratieve informatie wordt gevraagd om tot een bindende offerte te komen.

 

Dekking voor 10 jaar

De dekking wordt voorzien voor 10 jaar vanaf de aanvaarding van de werken.  Ook bij eventueel faillissement of verdwijnen van één van de bouwpartners blijven de dekkingen verworven.

 

Een vlotte start van uw project

Het verzekeringsattest is onmiddellijk beschikbaar nadat de verzekeringspremie wordt voldaan en wordt automatisch verzonden naar de architect en de verzekeringsnemer.