Cyber insurance – IT security with HDI Cyber Insurance

De aanvalsvormen zijn zeer verscheiden. Webservers worden gehackt om in databases te gluren. Computers worden geïnfiltreerd terwijl de gebruikers op het internet surfen, met als doel de controle erover te verkrijgen. Stuurprogramma's van productievestigingen worden aangevallen om de productie te saboteren. Deze voorbeelden tonen aan dat het niet langer volstaat computersystemen alleen met beveiligingssoftware te beschermen tegen virussen en Trojaanse paarden; voor een veilige IT is een uitgebreide beschermingsstrategie vereist. De Cyberverzekering van HDI biedt ondernemingen een geïntegreerde verzekeringsoplossing.


Omvang van de diensten

Cyberverzekering

De HDI Cyberverzekering biedt bescherming tegen schade geleden door de verzekerden zelf, bijvoorbeeld productieonderbrekingen. Schade aan derden is eveneens gedekt, bijvoorbeeld schade waarvoor een klant of zakenpartner de onderneming verantwoordelijk stelt en een claim indient.

  • De verzekeringsdekking omvat financiële verliezen of kosten ten gevolge van bijvoorbeeld beschadiging, diefstal of ongeoorloofde bekendmaking van informatie, alsook dataterugwinning.
  • De verzekeringsdekking kan worden uitgebreid met de volgende modules: juridische kosten, D&O, cyberbedreigingen, industriële spionage, bedrog door derden of wangedrag van werknemers.
  • In geval van een crisis wordt de verzekerden ook bijgestaan in crisiscommunicatie en forensisch onderzoek.

Troeven

Geïntegreerde verzekeringsoplossing

De Cyberverzekering van HDI biedt ondernemingen toegang tot een geïntegreerde verzekeringsoplossing. Deze combineert een verzekering  voor eigen schade en schade van derden, omvat belangrijke aanvullende verzekeringsdekkingen en biedt ondersteuning in crisis- en risicobeheer.

Aansprakelijkheidsdekking voor bestuurders

De verzekeringsdekking kan worden uitgebreid met aansprakelijkheidsdekking voor bestuurders, die ten gevolge van cyberaanvallen geconfronteerd worden met een toenemende juridische verantwoordelijkheid.

Focus op risico's van productieverlies voor fabrikanten

De verzekeringsoplossing is met name ontwikkeld met industriële productiebedrijven voor ogen. Ondernemingen kunnen zich verzekeren tegen de risico's van productieverlies ten gevolge van cyberaanvallen.

Actieve risicodialoog

De risicospecialisten van HDI bieden verzekerden proactief ondersteuning bij de analyse van hun IT-veiligheid ten aanzien van de risico's, met het oog op het implementeren van schadepreventiemaatregelen.


Cybercriminaliteit in percentage van BBP

Source: Net Losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime, Center for strategic and International Studies, June 2014


Risk Consulting

Voorbereiding op een mogelijke noodsituatie

De risicospecialisten van HDI sporen mogelijke cyberrisico's op die klanten kunnen treffen, op basis van vrijwillige bekendmaking van informatie. De analyseresultaten worden verwerkt in IT-veiligheidsbeoordelingen. Tegelijk helpt deze informatie ondernemingen technische en organisatorische maatregelen te implementeren waarmee zij zich optimaal kunnen voorbereiden op mogelijke noodsituaties.


Tip van de experten

Gezamenlijk nagaan hoe efficiënt IT-beveiligingsmaatregelen zijn

Door de risico's te analyseren, komen we te weten hoe efficiënt de IT- en informatiebeveiligingssystemen van een onderneming zijn nadat technische en organisatorische maatregelen werden geïmplementeerd. Ga eens praten met onze experten.