Door de toenemende aandacht voor gezondheid en voedselveiligheid is de bescherming van de consument over de jaren heen steeds belangrijker geworden, waardoor wetgevers vaak almaar strengere regels opleggen. Een voorbeeld hiervan is de verplichting in alle lidstaten van de Europese Unie om sinds eind december 2014 allergene stoffen duidelijk te vermelden in elke voedselgerelateerde tekst (zoals etiketten of productbeschrijvingen). Bovendien worden productieprocessen complexer en volstaan, ten gevolge van technologische innovaties in de analysemethoden, steeds kleinere stalen om stoffen op te sporen die een gevaar vormen voor de gezondheid. Al deze ontwikkelingen vergroten de kans op een terugroepactie voor voedings- en drankenbedrijven.

HDI biedt een sectorgebonden 'productcontaminatieverzekering' - door preventie, risicoverzekering en crisismanagement kunnen ondernemingen de negatieve gevolgen van een terugroepactie, zoals winstderving en reputatieschade, aanzienlijk beperken.


Omvang van de diensten

Productcontaminatieverzekering (CPI - Contaminated Product Insurance)

CPI biedt een speciale oplossing voor voedings- en drankenbedrijven. In een noodsituatie krijgt de getroffen onderneming de nodige ondersteuning van een erkend consultant die gespecialiseerd is in crisismanagement, terugroepacties of PR.

Het voornaamste kenmerk van deze oplossing is de extensieve terugbetaling van de kosten:

  • Terugroepkosten, zoals de kosten van een first-party recall en van een third-party recall door de klanten van de verzekerde of door een overheidsinstantie.
  • Decontaminatiekosten, opslag- en vernietigingskosten of honoraria van consultants.
  • Terugbetaling van productiekosten, winstderving en de niet-gerealiseerde winsten ten gevolge van een daling van de omzet.
  • Kosten van reclamecampagnes om de dreiging van omzetverlies tegen te gaan.
  • Preventieadvies door een erkend crisis management consultant bij het begin van de looptijd van de polis behoort tot de mogelijkheden.
  • Uitbreidingen van de dekking zijn mogelijk in speciale clausules.

Troeven

24/7 toegang tot een crisis management consultant

HDI werkt samen met een bekend crisis management consultant. Verzekerden hebben dag en nacht gratis toegang tot de crisis management consultant via een hotline.

Professionele, discrete behandeling van claims

Op basis van de uitgebreide vakkennis en de vele jaren topervaring van HDI inzake schaderegeling, kunnen ondernemingen in geval van een claim vertrouwen op een professionele en discrete behandeling en regeling.

Risicoverzekering op maat

Bedrijven kunnen zich tegen specifieke risico's verzekeren door een of meer verzekeringen af te sluiten om zich efficiënt te wapenen tegen een noodsituatie.


Tip van de experten

Voor grotere ondernemingen biedt HDI als service voor de klanten een gratis CPI-audit aan die wordt uitgevoerd door onafhankelijke consultants.