De meerwaarde die HDI biedt, wordt zeer gewaardeerd door een groot en nog steeds toenemend aantal middelgrote ondernemingen. Hoewel HDI Compact reeds een groot aantal van de mogelijke verzekeringsvragen van deze ondernemingen beantwoordt, bezitten onze verschillende polistypes nog voldoende flexibiliteit voor aanpassing aan de specifieke moeilijkheden waarmee een verzekerde te maken kan hebben.

HDI Compact is een pakketpolis die bestaat uit een schade- en aansprakelijkheidsdekking voor lokale ondernemingen.


Omvang van de diensten

Aangezien technische risico-informatie in het KMO-segment niet altijd makkelijk beschikbaar is, heeft HDI voor zijnmakelaars een verzekeringsoplossing ontwikkeld op basis van makkelijk toegankelijke en verzamelbare informatie.

Wij mikken op ondernemingen met een jaaromzet van minimaal 1.000.000 EUR en met een zaakschadekapitaal dat hoger ligt dan de limiet “Speciale risico’s”.

In geval van ongecompliceerde risico's kan HDI Compact een voorstel doen op basis van elementaire informatie zoals jaaromzet, bestaande risicopreventiemaatregelen, schadehistoriek, enz., in plaats van op basis van uitgebreide vragenlijsten.

De voorwaarden van HDI Compact leveren een verzekeringsbasis die breder is dan wat momenteel op de markt als gangbaar wordt beschouwd.


Troeven

Verzekeringsdekking

Brede algemene verzekeringsdekking

Hoge verzekeringscapaciteit

Zaakschade

  • Materiële schade: 15.000.000 EUR
  • Materiële en bedrijfsschade gecombineerd: 25.000.000 EUR

 

Aansprakelijkheid

  • Verzekerde bedragen in 'Algemene aansprakelijkheid' tot 10.000.000 EUR met weinig sublimieten

Optionele dekkingen

Brede waaier aan optionele dekkingen, nl. diefstal, alle risico’s elektronica, machinebreuk, recall, demontage- en hermontagekosten, ...

Korte doorlooptijden

Korte doorlooptijden van offerteaanvraag tot effectieve offerte, polis, goedkeuring via zeer performant productieplatform

Digitaal formaat

Alle documenten, offertes, polissen en algemene voorwaarden worden in digitaal formaat geleverd.


Schadebeheer

Ervaren schadebeheerders in de lokale HDI-vestiging werken nauw samen met de beste experten over de hele wereld, om een snelle en correcte afhandeling van claims te garanderen, ongeacht waar de schade zich heeft voorgedaan.


Risicobeheer

Hoewel basisinformatie kan volstaan om een offerte voor HDI Compact te ontvangen, betekent dit niet dat wij onze klanten niet ondersteunen op het vlak van hun noden inzake risicobeheer.

HDI beschikt over een toegewijd team van Risk Engineers voor dit marktsegment.

Met oog voor de specifieke problemen waarmee verzekerden in dit marktsegment te maken kunnen krijgen en uitgerust met een speciaal ontwikkelde risk engineering tool, kunnen naar wens snelle en doeltreffende risico-inspecties worden georganiseerd.


Tip van de experten

Brede dekking in één enkel contract

Onze klanten kunnen in één enkel contract verschillende dekkingen via één enkele bron onderschrijven, waardoor de kans op hiaten in de verzekering verkleint.

Het overlopen van de dekkingen van HDI Compact, verduidelijkt met welke risico's een onderneming kan worden geconfronteerd.