HDI Clinical Trials Insurance

Behalve in de door de wetgeving vastgestelde gevallen, kan de verzekeraar aan de deelnemer of aan diens wettelijke vertegenwoordiger geen enkele nietigheid, geen enkele vrijstelling of verval tegenwerpen van rechten die voortvloeien uit de wet of uit de verzekeringsovereenkomst.


Omvang van de diensten

No-fault aansprakelijkheidsverzekering voor klinische proeven

De no-fault aansprakelijkheidsverzekering voor klinische proeven van HDI biedt de opdrachtgevers bescherming tegen claims van deelnemers, volgens de wet van 7 mei 2004. De dekking omvat:

  • No-faultverzekering: de verzekering biedt compensatie voor lichamelijke letsels en gevolgschade, zelfs wanneer er geen sprake is van een fout van de opdrachtgever of het uitvoerend personeel. Niettemin moeten de schade en het oorzakelijk verband tussen het klinisch onderzoek en de schade worden aangetoond/bewezen.
  • Naleving van de wet van 7 mei 2004: er kan geen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid worden afgedwongen, tenzij indien bepaald door de wetgeving.

Troeven

Geïntegreerde verzekeringsoplossing

De no-fault aansprakelijkheidsverzekering voor klinische proeven van HDI biedt opdrachtgevers een geïntegreerde verzekeringsoplossing. Er kan dekking worden verleend voor individuele proeven (geval per geval), of jaarlijks voor alle proeven die door de opdrachtgever binnen hetzelfde territorium worden gestart tijdens de dekkingsperiode.

Internationaal netwerk

De verzekering kan wereldwijd in meer dan 50 landen worden aangeboden, volgens de lokale voorschriften.

Focus op een nauwgezet tijdskader

Omdat de aflevering van verzekeringscertificaten voor klinische proeven cruciaal is voor de opdrachtnemer om de goedkeuring te krijgen van de lokale overheden, verbindt HDI zich ertoe kort op de bal te spelen.


Risk Consulting

Voorbereiding op een mogelijke noodsituatie

De risicospecialisten van HDI op het terrein van de farmacologie bieden de opdrachtgevers ondersteuning en advies. Onder andere analyse van protocollen of toestemmingsformulieren van patiënten kunnen leiden tot documentaanpassingen die nodig zijn voor goedkeuring door lokale overheden.

HDI kan de opdrachtgevers ook helpen met lokale bijzonderheden.

 


Tip van de experten

Met een uitgebreid internationaal netwerk en snel werkende risico-experten, biedt HDI u de nodige ondersteuning bij het indienen van nieuwe studies bij overheden. Ga eens praten met onze experten.