Omvang van de diensten

Ondernemingen kunnen deze verzekeringsdekking afsluiten. Door de flexibiliteit bij het bepalen van de verzekeringsbedragen en het niveau van de voordelen, kunnen werkgevers de ongevallenverzekeringsdekking afstemmen op de noden van de verschillende functies van de te verzekeren werknemers. Hun namen hoeven niet te worden opgegeven, zodat ook nieuwe werknemers onmiddellijk gedekt zijn, zelfs zonder kennisgeving.

  • Deze verzekeringsdekking geld wereldwijd, dag en nacht, en voor elke meetbare graad van arbeidsongeschiktheid.
  • De verzekeringsdekking omvat blijvende beschadiging van lichamelijke en/of geestelijke vermogens, afhankelijk van de graad van arbeidsongeschiktheid die is vastgesteld door een arts, een verzekerd bedrag in geval van overlijden ten gevolge van een ongeval, alsook een levenslange ongevallenuitkering vanaf een bepaalde graad van arbeidsongeschiktheid. De voordelen omvatten een dagelijkse ziekenhuisvergoeding met verbeterde herstelvergoeding, een dagvergoeding die ook voorzien wordt als de arbeidsongeschiktheid slechts tijdelijk is, een tijdelijke vergoeding alsook verdere onkostenvergoeding, bv. voor cosmetische chirurgie en redding door medische urgentiediensten.

Troeven


Tip van de experten

Focus op snelle integratie

Wij bieden een innovatieve verzekeringsdekking op maat met unieke voordelen, die erop gericht zijn de getroffen personen zo snel mogelijk te herintegreren in de arbeidsmarkt. Unieke producten voor kunstenaars, evenementen of sportverzekering zijn heel gewoon.