FATCA

De FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) werd in 2010 ingevoerd door de Verenigde Staten. Veel landen hebben FATCA-bepalingen opgenomen in hun nationale wetgeving.

Het doel van FATCA is om te voorkomen dat fondsen die belastbaar zijn in de Verenigde Staten naar het buitenland worden overgebracht. De bedoeling is om dit met name te bereiken door het uitbreiden van de meldingsverplichtingen.

HDI voldoet aan FATCA
De Talanx-groep, en in het verlengde hiervan HDI Global SE, heeft besloten dat alle relevante dochterondernemingen moeten voldoen aan FATCA-vereisten in overeenstemming met de respectievelijke nationale wetten. De FATCA-status van deze bedrijven wordt vermeld in de volgende formulieren, die hun geldigheid behouden ondanks de recente bedrijfsnaamveranderingen.