Compliance: good, sustainable relationships based on partnership

Niet alleen de kwaliteit van onze producten en diensten bepaalt of ons bedrijf succesvol is, maar ook het wettelijk correct en verantwoord gedrag van onze medewerkers jegens elkaar, jegens zakenpartners en in het openbaar. Dit is de enige manier om vertrouwen te creëren, wat in onze bedrijfstak een competitieve factor is die niet mag worden onderschat.


Troeven

Gedragscode voor medewerkers

Deze stelt ons in staat om normen te stellen voor verantwoord en ethisch gedrag binnen alle geledingen van de Groep. Alle medewerkers in de Groep moeten verzekeren dat hun handelingen in overeenstemming zijn met deze richtlijnen en met de geldende wetten, richtlijnen en instructies die van toepassing zijn op het werk dat ze doen.

Trainingsevenementen en -programma's

Wij bieden medewerkers de mogelijkheid tot het opfrissen, uitbreiden en verbeteren van hun kennis over geselecteerde onderwerpen die relevant zijn in verband met compliance.

Klokkenluidersysteem (BKMS®-klokkenluidersysteem)

Dit systeem maakt het mogelijk om bijzonder ernstige wetsovertredingen anoniem te melden. Zodra overtredingen worden gemeld, neemt ons Compliance-team maatregelen om eventuele schade te beperken en verdere schade te voorkomen.

Belangenconflicten

Hier vindt u een link naar ons Belangenconflictenbeleid.

Privacy

Hier vindt u een link naar ons Privacybeleid.

Vergoedingsbeleid

Hier vindt u een link naar ons Vergoedingsbeleid.